Σκαπτικό δραπανό με καλεμι

Σκαπτικό δραπανό με καλεμι
  • 298871
  • 298871
  • PBH 1500 E5
  • Parkside
Bohr- und Meißelhammer PBH 1500 E5 περισσότερα
Πληροφορίες προϊόντος "Σκαπτικό δραπανό με καλεμι"

Bohr- und Meißelhammer PBH 1500 E5

Είδατε τελευταία
  • |