PRIVACYVERKLARING

Tijdens uw bezoek aan onze website vindt de hier beschreven verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens plaats

I. VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE EN PRIVACYVERANTWOORDELIJKE

De organisatie die in de zin van de toepasselijke privacywetgeving verantwoordelijk is voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens is:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
vertegenwoordigd door de directeuren
Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Duitsland
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-Mail: info@kompernass.de

U kunt onze privacyverantwoordelijke Jennifer Hanowski bereiken op hetzelfde adres en telefoonnummer of via het e-mailadres datenschutz@kompernass.de.

II. GEGEVENS IN HET KADER VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. Bezoek van onze website

Bij elk gebruik van onze website verzamelen en bewaren we - om het gebruik van de website mogelijk te maken - automatisch de volgende gegevens, waarbij de opslag uitsluitend dient voor het garanderen van de IT-veiligheid (bijv. identificatie van aanvallen op de website) en voor statistische doeleinden. We slaan deze gegevens uitsluitend zo op, dat er geen verband kan worden gelegd tussen de gegevens en een specifieke persoon. We stellen meer bepaald geen profielen van de bezoekers van onze website samen. De door ons verzamelde gegevens zijn: browsertype/-versie, besturingssysteem, IP-adres, URL van referrer (de tevoren bezochte pagina) en datum en tijd van bezoek.

De gegevens worden gedurende 2 dagen bewaard.

2. Persoonsgegevens bij aanmelding op en het plaatsen van bestellingen

De verwerking van de onderstaande persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met uw toestemming, overeenkomstig art. 6 lid 1 punt 1a van de Duitse privacywet Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)die vanaf 25.05.2018 van kracht is. U geeft deze toestemming door als klant van onze webshop een klantaccount aan te maken (als u zich aanmeldt als klant van onze webshop) en door uw gegevens in te vullen voor het bestellen van producten (als u producten bestelt). Als u producten bestelt, vindt de verwerking van uw persoonsgegevens bovendien plaats op basis van art. 6 lid 1 punt 1b van de Duitse privacywet DS-GVO, omdat de hier verzamelde en verwerkte gegevens nodig zijn om de bestelde producten te leveren.

Als u zich als klant aanmeldt op onze webshop en artikelen bestelt, verzamelen en bewaren we de volgende persoonsgegevens, die uitsluitend worden gebruikt voor het leveren en factureren van de bestelling en die worden verzameld via het aanmeldformulier en het registratieformulier:

 • Naam
 • Adres
 • E-Mail
 • Betalingsmethode
 • Bestelde product(en)

De bovenstaande gegevens zijn verplicht wanneer u een bestelling in onze webshop wilt plaatsen. Dat betekent dat u in onze webshop geen bestelling kunt plaatsen zonder toestemming voor het verzamelen en verwerken van de bovenstaande gegevens. Dit geldt ook (met uitzondering van de bestelde producten en betalingsmethode) voor het aanmaken van een gebruikersaccount.

De gegevens worden gedurende tien jaar bewaard.

3. Persoonsgegevens bij registratie via een single sign-on account

U kunt zich als klant van onze online shop ook registreren door gebruik te maken van een bestaand single sign-on account (“SSO”). Met dergelijke SSO-accounts kunt u zich met een eenmaal aangemaakt account aanmelden bij verschillende diensten en platformen. Ook kunt u zich via de SSO-aanbieders Facebook en Google registreren voor onze online shop.

Facebook is een sociaal netwerk van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals voor uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

De SSO-dienst van Google wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De registratie en het gebruik van de diensten van Google zijn onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google, die u op ___ http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ kunt nalezen.

Bij registratie als klant van onze online shop informeren wij u over de mogelijkheid om u te registreren met een SSO-account van Facebook of Google. Om dit te doen, moet u geregistreerd zijn bij Facebook of Google of een dergelijk account aanmaken als onderdeel van het registratieproces, voor zover deze mogelijkheid wordt aangeboden door de betreffende aanbieder. Houd er rekening mee dat voor de registratie en het gebruik van de SSO-aanbieders Facebook en Google de privacy- en gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing zijn.

a) Aanmelden bij de SSO-aanbieder

Als u zich met uw SSO-account van Facebook of Google in onze online shop registreert, wordt u eerst direct doorgestuurd naar uw SSO-aanbieder. Uw SSO-aanbieder verzoekt u om uw toegangsgegevens in te voeren en u aan te melden of te registreren bij de SSO-aanbieder. Als u op dat moment al bent aangemeld bij de SSO-aanbieder, wordt deze vraag om aanmelding overgeslagen. Uw toegangsgegevens bij Facebook of Google worden niet met ons gedeeld en blijven bij uw SSO-aanbieder.

b) Koppeling met de SSO-aanbieder (Facebook of Google)

Daarna koppelt u uw profiel bij uw SSO-aanbieder aan het klantaccount van onze online shop. In deze stap kunt u ook zien welke gegevens van uw SSO-profiel bij Facebook of Google kunnen worden opgevraagd wanneer u zich registreert als klant van onze online shop. Voor uw registratie als klant van onze online shop hebben we ook het e-mailadres nodig dat is opgeslagen in uw SSO-profiel. Dit is nodig zodat u, als u later de koppeling tussen uw SSO-profiel en uw klantaccount van onze online shop wilt verbreken, uw klantaccount van onze online shop kunt blijven gebruiken via de functie “Wachtwoord vergeten”. Als u bij uw SSO-aanbieder de koppeling tussen uw SSO-profiel en het klantaccount van onze online shop tot stand brengt, gaat u akkoord met het gebruik van uw bovengenoemde gegevens. U wordt dan weer doorgestuurd naar het registratieproces als klant van onze online shop. Tijdens de registratie nemen wij de genoemde gegevens van uw SSO-aanbieder over en gebruiken deze om uw klantaccount in onze online shop voor u aan te maken. Na een succesvolle registratie kunt u zich bij uw klantaccount in onze online shop aanmelden door te klikken op de betreffende aanmeldknop van de SSO-aanbieder die u gebruikt.

c) Gegevensverzameling en -opslag door Kompernaß

Uw SSO-aanbieder geeft ons toegang tot een kleine hoeveelheid gegevens. Hierbij gaat het om uw e-mailadres en uw naam die wij gebruiken om uw klantaccount aan te maken.

d) Gegevensverzameling en -opslag door de SSO-aanbieder

Door uw registratie in onze online shop ontvangt ook uw SSO-aanbieder gegevens van u. Als u klikt op de knop met het betreffende logo van de SSO-aanbieder, weet uw SSO-aanbieder dat u zich op www.kompernass.com registreert. Nadat u hebt geklikt op de betreffende knop met het logo van de SSO-aanbieder, plaatst uw SSO-aanbieder een cookie in uw browser. Daardoor kan de SSO-aanbieder meer informatie over u en uw surfgedrag verzamelen. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd, wordt doorgestuurd naar de servers van de SSO-aanbieder. Het is mogelijk dat deze zich buiten Duitsland bevinden, bijvoorbeeld in de VS. Daar wordt de informatie opgeslagen en eventueel samengevoegd met andere profielgegevens van u die de SSO-aanbieder al heeft opgeslagen. U kunt in het privacybeleid van de betreffende aanbieder nagaan welke gegevens uw SSO-aanbieder verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld of gebruikt. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens.

e) Verdere opmerkingen

Als u de registratie in onze online shop via een SSO-aanbieder hebt voltooid, slaan wij de gegevens op die u in onze online shop via uw SSO-aanbieder hebt geregistreerd. Deze informatie wordt versleuteld opgeslagen. Uw toegangsgegevens voor de betreffende SSO-aanbieder worden door ons niet opgeslagen. Als u uw gegevens bij uw SSO-aanbieder, die in verband met de registratie als klant van onze online shop zijn ingediend, wijzigt, moet u deze wijzigingen ook in uw klantaccount in onze online shop doorvoeren. Wij ontvangen niet automatisch uw geactualiseerde informatie van uw SSO-aanbieder, en sturen ook geen informatie naar uw SSO-aanbieder, tenzij u daarmee instemt.

f) Verbreken van de koppeling

Als u de koppeling tussen het klantaccount in onze online shop en uw SSO-aanbieder wilt verbreken, meldt u zich aan bij uw SSO-aanbieder (Facebook of Google) en brengt u daar de gewenste wijzigingen aan in uw profiel, voor zover dit mogelijk is bij de betreffende SSO-aanbieder. Op die manier kunt u uw toestemming aan ons om informatie uit uw SSO-profiel te gebruiken, intrekken.

III. HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment met werking voor de toekomst te herroepen; dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voordat u uw toestemming hebt herroepen. U kunt uw toestemming onder andere herroepen door een e-mail te sturen naar datenschutz@kompernass.de.

IV. DOORGEVEN VAN GEGEVENS

De door ons verzamelde gegevens geven we uitsluitend door aan de transportmaatschappij die in onze naam de artikelen aan u levert en aan de financiële instelling die de afrekening van de bestelling verzorgt, en bovendien alleen in die mate die nodig is voor het leveren van de artikelen of voor het afrekenen van de bestelling.

V. PRIVACYVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van functies van de internetanalysedienst Google Analytics. De aanbieder daarvan is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruikt van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten.

Als u op deze website IP-anonimisering hebt geactiveerd, zal Google in lidstaten van de Europese Unie of in de landen van de Europese Economische Ruimte eerst uw IP-adres afkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en andere aan het websitegebruik en het internetgebruik gerelateerde diensten aan de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen middels een hiervoor bestemde instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Het gebruik van Google Analytics dient om het rechtmatige belang van Kompernaß, de website en webshop te ondersteunen en om statistische gegevens over het aantal bezoekers en hun gebruik van de website te verzamelen. De gegevensverwerking voor het dienen van dergelijke rechtmatige belangen vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt 1 F) van de Duitse privacywet DS-GVO.

VI. ANDERE COOKIES

Websites maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “session cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen we bij uw volgende bezoek uw browser herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat het plaatsen van cookies vooraf wordt gemeld en dat u kunt kiezen om de cookies op individuele basis toe te staan, in bepaalde omstandigheden toe te staan, algemeen niet toe te staan of de cookies automatisch te wissen wanneer u de browser sluit. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden aangetast.

Het gebruik van cookies dient om het rechtmatige belang van Kompernaß, de website en webshop te ondersteunen en om statistische gegevens over het aantal bezoekers en hun gebruik van de website te verzamelen. De gegevensverwerking voor het dienen van dergelijke rechtmatige belangen vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt 1 F) van de Duitse privacywet DS-GVO.

VII. SSL-CODERING

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH treft technisch-organisatorische maatregelen om een effectieve gegevensbescherming te garanderen. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens. Uw persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. De overdracht van gevoelige gegevens wordt beveiligd met SSL (Secure Sockets Layer). Dit is momenteel de meest gangbare en veilige procedure voor gegevensoverdracht op internet.

VIII. RECHT OP INFORMATIE

U hebt overeenkomstig art. 15-21 van de Duitse privacywet DS-GVO het recht:

 • om bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt;
 • als we uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om informatie te vragen over deze persoonsgegevens en meer bepaald over het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of zullen worden gemaakt, met name in geval van ontvangers in andere landen of in internationale organisaties, en over de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of over de criteria voor het bepalen van deze duur;
 • op rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • om in afzonderlijke gevallen beroep aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke via het e-mailadres datenschutz@kompernass.de.

IX. VERDERE INFORMATIE

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u te allen tijde uitleg en antwoord kunnen gegeven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u vragen hebt waarop deze privacyverklaring geen antwoord geeft of wanneer u op een bepaald moment nadere informatie wilt, kunt u zich wenden tot onze privacyverantwoordelijke via het e-mailadres datenschutz@kompernass.de.

U hebt ook het recht om bij de regionale privacytoezichthouder (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen) een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

X. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Som dataregistrerad har du följande rättigheter:

 • enligt art. 15 i GDPR har du rätt att begära tillgång till de persondata vi behandlar i den omfattning som anges där;
 • enligt art. 16 i GDPR har du rätt att begära omedelbar rättelse eller komplettering av de persondata vi sparat om dig;
 • enligt art. 17 i GDPR har du rätt att begära att de persondata vi sparat om dig omedelbart tas bort, såvida detta inte inkräktar på ytterligare behandling
 • som krävs för att kunna utöva rätten till yttrandefrihet och information;
 • för att uppfylla rättsliga krav;
 • på grund av allmänt intresse eller
 • för att utöva, försvara eller göra gällande rättsliga krav;
 • enligt art. 18 i GDPR har du rätt att begära att dina persondata bara behandlas i begränsad omfattning, om
 • du bestrider uppgifternas korrekthet;
 • behandlingen är orättmätig, men du ändå inte vill att dina data tas bort;
 • vi inte har någon användning för uppgifterna längre, men du själv behöver dem för att utöva, försvara eller göra gällande rättsliga krav eller
 • du enligt art. 21 i GDPR har gjort invändningar mot behandlingen;
 • du enligt art. 20 i GDPR begär att få tillgång till de persondata du har ställt till vårt förfogande i ett strukturerat, giltigt och maskinläsbart format eller att få dem överförda till någon annan ansvarig;
 • du enligt art. 77 i GDPR har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet. I regel kan du då vända dig till den tillsynsmyndighet som ansvarar för din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller till vårt huvudkontor.

X. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • op grond van Art. 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is beschreven;
 • op grond van Art. 16 AVG, het recht om onmiddellijke verbetering van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • op grond van Art. 17 AVG, het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, voor zover niet de verdere verwerking
 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • om redenen van algemeen belang, of
 • voor het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen vereist is;
 • op grond van Art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
 • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering ervan afwijst;
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • u op grond van Art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • op grond van Art. 20 AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te eisen dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij;
 • op grond van artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of van het hoofdkantoor van ons bedrijf.
Laatst bekeken
 • |