Αφαλατικό για Μηχανή Espresso (Διπλή Συσκευασία)

Αφαλατικό για Μηχανή Espresso (Διπλή Συσκευασία)
€6,99 *
Inhalt: 2 Stück

inkl. MwSt.

5,95€ Versandkosten

Άμεσα έτοιμο προς αποστολή, χρόνος παράδοσης περ. 5-7 εργάσιμες ημέρες

 • 331445/ZU01
 • 331445
 • SEM 1100 B3
 • SilverCrest
Αφαλατικό για Μηχανή Espresso (Διπλή Συσκευασία) SEM 1100 B3 mehr
Produktinformationen "Αφαλατικό για Μηχανή Espresso (Διπλή Συσκευασία)"
Αφαλατικό για Μηχανή Espresso (Διπλή Συσκευασία) SEM 1100 B3

Einordnung nach CLP-Verordnung

Symbole
GHS07: ACHTUNG GHS07: ACHTUNG
H-Sätze H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P-Sätze P302 + P352: Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
SilverCrest
veliko sito za espresso
veliko sito za espresso
 • 282260/ZU02
 • SEM 1100 B3
SilverCrest
malo sito za espresso
malo sito za espresso
 • 282260/ZU03
 • SEM 1100 B3
SilverCrest
Uređaj za pjenjenje mlijeka
Uređaj za pjenjenje mlijeka
 • 282260/ZU04
 • SEM 1100 B3
SilverCrest
Χτυπητήρι
Χτυπητήρι
 • 281064/ZU07
 • SKV 1200 A1/B2
SilverCrest
Mains adapter VDE
Mains adapter VDE
 • 285615/ZU07
 • SHAZ 22.2 B2
SilverCrest
Kleines Espressosieb
Kleines Espressosieb
 • 277727/ZU02
 • SEMM 1470 A1
NEU
SilverCrest
Φίλτρο(8)
Φίλτρο(8)
 • 359280/ZU01
 • SLR 30 A1
NEU
Zuletzt angesehen
 • |