Σκαπτικό δραπανό με καλεμι

Σκαπτικό δραπανό με καλεμι
  • 298871
  • 298871
  • PBH 1500 E5
  • Parkside
Bohr- und Meißelhammer PBH 1500 E5 mehr
Produktinformationen "Σκαπτικό δραπανό με καλεμι"

Bohr- und Meißelhammer PBH 1500 E5

Zuletzt angesehen
  • |