Fortrydelsesret

Forbrugerens fortrydelsesret og fortrydelsespolitik

(1) Hvis du er forbruger, har du grundlæggende en fortrydelsesret, som udbyderen efterfølgende vil informere dig om i henhold til den lovmæssige model. Undtagelserne fra fortrydelsesretten behandles i stk. (2). I stk. (3) findes en standardfortrydelsesformular.

Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden angivelse af nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. Hvis varerne leveres separat som en del af en enkelt ordre, er fortrydelsesfristen fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, og som ikke er transportøren, har taget den sidste vare i besiddelse. I tilfælde af levering af et produkt i flere delforsendelser er besiddelsen af den sidste delforsendelse eller den sidste del afgørende.

Hvis du vil gøre din fortrydelsesret gældende, skal du give os besked om din beslutning om at annullere kontrakten i form af en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, e-mail eller fax).

Kontaktadresse:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
Tyskland
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Telefax: 02327/3018-100

Til dette formål kan du bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, men dette er dog ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om, at du gør din fortrydelsesret gældende, inden fortrydelsesfristen udløber.

Fortrydelsens konsekvenser

Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din annullering af denne kontrakt, tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, vi tilbyder). Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode som den, du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt afhængigt af, hvilket tidspunkt der kommer først.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du giver os besked om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne, inden fristen på fjorten dage udløber.

Du skal afholde de direkte omkostninger ved returneringen af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab kan føres tilbage til en håndtering af varerne, der ikke er nødvendig for at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion.

~ Annullering af fortrydelsesretten ~

(2) Denne fortrydelsesret gælder ikke for fjernsalgskontrakter om levering af forseglede varer, der på grund af sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke egner sig til returnering, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter leveringen.

(3) Standardfortrydelsesformular

(Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

Til
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
Tyskland

E-mail: info@kompernass.de
Telefax: 02327/3018-100

Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt vedrørende køb af de følgende varer (*)/levering af den følgende tjenesteydelse (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Forbrugerens/forbrugernes navn(e)
Forbrugerens/forbrugernes adresse
Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved meddelelse på papir)
Dato (*)

Streg det over, der ikke er relevant.

Set
  • |