Általános szerződési feltételek

A Kompernaß Handelsgesellschaft mbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1.§ Érvényesség, fogalommeghatározások

1.1 A webáruházat a Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, BR Németország, (az alábbiakban: „Szolgáltató”) működteti. A webáruházunkban kínált árukra és a hozzátartozó tartozék(ok)ra és fogyóeszközökre (a továbbiakban „áruk”) vonatkozó valamennyi megrendelésre, szállításra és szerződésre a szolgáltató és a vevő között kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

1.2 Az áru megjelenítése a webáruházunkban kizárólag a BGB (Német Polgári Törvénykönyv) 13. paragrafusa értelmében vett fogyasztót (a továbbiakban: „vevő”) célozza. Az áruk értékesítése kizárólag magánhasználatra történik. Tilos az áruk üzleti célú viszonteladása.

1.3 A megvásárolt áruk ipari vagy kereskedelmi célú viszonteladása esetén a szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül Ön köteles az általunk észszerű mérlegelés szerint megállapításra kerülő és vita esetén az illetékes bíróság által ellenőrizendő kötbért fizetni, minden egyes jogsértés esetén.

1.4 Az árukat kizárólag háztartási mennyiségben adjuk át, kivéve, ha a termékleírás másként rendelkezik.

2. Szerződéskötés

2.1 Az áru megjelenítése a webáruházban nem jelent szerződéskötési ajánlatot. Ön árukat választhat ki a szolgáltató árukínálatából és a „Kosár” gombbal egy úgynevezett elektronikus kosárban gyűjtheti azokat. A rendelése leadásával („fizetésköteles rendelés”) Ön szerződéskötési ajánlatot ad nekünk. A rendelés elküldése előtt bármikor módosíthatja és megtekintheti az adatokat, ugyanakkor lehetősége van arra, hogy az esetleges adatbeviteli hibákat észre vegye és kijavítsa. Az ajánlat viszont csak abban az esetben adható le és továbbítható, ha az „Elolvastam és megértettem az általános szerződési feltételeket” jelölőnégyzet bejelölésével elfogadja és ajánlata részévé teszi ezeket az általános szerződési feltételeket.

2.2 Ezután egy üzenetet kap, amely igazolja a rendelés beérkezését, és feltünteti annak részleteket (rendelés igazolása). Ez az üzenet a beérkezésről és a rendelés tartalmáról tájékoztatja és nem jelenti azt, hogy a szolgáltató elfogadta az ajánlatot. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor elküldjük Önnek a számlát. A számla elküldésével elfogadjuk az ajánlatot és visszaigazoljuk a rendelést. Az áru küldése a számla kifizetése után történik. Az áru küldését egy másik üzenetben igazoljuk vissza (küldés igazolása). Fogyasztóként Önnek elállási joga van az alábbi elállásról szóló tájékoztatás szerint (a jelen ÁSZF 11. pontja).

3. A szerződés szövegének tárolása

A szolgáltató ugyan elmenti a szerződés szövegét és a rendelési adatokat, de azok biztonsági okokból nem hívhatók le mindig online. Az átvételi elismervény és a rendelés visszaigazolása tartalmazza az összes lényeges rendelési adatot, valamint az egyéb szerződéses szöveget. Ezen kívül Önnek lehetősége van arra, hogy a böngésző nyomtatási funkciója segítségével kinyomtassa vagy a böngésző mentési funkciójával elmentse az általános szerződési feltételeket, valamint a rendelési folyamat során bevitt adatokat.

4. Szállítás

(1) Amennyiben nincs másként megadva, a szállítás a szolgáltató székhelyéről a vevő által megadott kézbesítési címre történik, postai küldeményként. Amennyiben az adott árunál nincs más szállítási határidő megadva, akkor a Németországon belüli szállítások szállítási ideje a megrendelés visszaigazolásától és a vételár teljes összegének a szolgáltatónál történő beérkezésétől számított legfeljebb 5 munkanap. Németországon kívüli szállítások esetén - különösen csomagok esetében - a szállítás 10 munkanapot is igénybe vehet. Amennyiben az Ön által kiválasztott áru átmenetileg nem áll rendelkezésre, akkor erről a szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja Önt a rendelés visszaigazolásában. Amennyiben az áru tartósan nem szállítható, akkor a szolgáltató eltekint egy elfogadási nyilatkozattól és a számla kiküldésétől. Ebben az esetben nem jön létre szerződés.

(2) A http://www.kompernass.com oldalon lévő webáruházból jelenleg csak a következő országokba adhat le rendelést:

 • Belgium
 • Bulgária
 • Dánia
 • Németország
 • Finnország
 • Franciaország (francia és tengeren túli területek kivételével)
 • Görögország
 • Egyesült Királyság
 • Írország
 • Olaszország
 • Horvátország
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Svédország
 • Szlovénia
 • Spanyolország (Kanári-szigetek, Ceuta és Melilla kivételével)
 • Csehország
 • Magyarország

Nincs szállítás Ciprusra és Máltára.

(3) Ha az áru nyilvánvaló szállítási károkkal érkezik meg, kérjük, azonnal jelezze ezeket a hibákat a szállítónak és a lehető leghamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: info@kompernass.de vagy a szervizportálunkon keresztül. A reklamáció vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása nem érinti az Ön törvényes garanciális igényeit. Viszont segít nekünk abban, hogy érvényesíteni tudjuk igényeinket a fuvarozóval, illetve a szállítást biztosítóval szemben.

5. Árak és szállítási költségek

(1) Valamennyi feltüntetett ár tartalmazza a mindenkor érvényes általános forgalmi adót.

(2) A vételáron túl fizetendő szállítási és csomagolási költséget a vevőnek kell fizetnie és ez az áru megjelenítésénél külön kerül feltüntetésre.

(3) Németországon kívüli szállítások esetén egyes esetben további adók és illetékek (pl. vámok) merülhetnek fel. Ilyen esetekben a fizetést nem a szolgáltató, hanem az illetékes vám-, illetve adóhatóság felé kell teljesíteni.

6. Fizetési módok és késedelem

(1) A fizetés előre fizetéssel történik. Fizethet átutalással, PayPal szolgáltatáson keresztül vagy hitelkártyával (Visa, Mastercard, Amex).

(2) A vételárat a szerződéskötést követő 14 napon belül kell kifizetni.

.

(3) A szolgáltatónak joga van késedelem esetén esedékes minden fizetési felszólításért felszólítási díjat felszámítani: a második fizetési felszólítás díja 5,00 euró (áfával együtt), a harmadik fizetési felszólítás díja 10,00 euró (áfával együtt). Önnek jogában áll bizonyítani a nem létező kárt vagy csekély kárt. Ez nem érinti a jogszabályi előírások szerinti késedelmi kamatot.

7. Tulajdonjog fenntartása

(1) A szolgáltató az áru tulajdonosa marad az vételár teljes megfizetéséig.

(2) Amennyiben Ön szerződésszegést követ el, különösen késedelmes fizetés esetén, ha helytelen információkat szolgáltat hitelképességéről vagy fizetésképtelenségi eljárás indul Ön ellen, a szolgáltató – adott esetben egy határidő meghatározása után – jogosult elállni a szerződéstől és visszakövetelni az árut, ha az ellenértéket még nem vagy nem teljes mértékben fizették meg.

8. Visszatartási jog

A vevőt csak akkor illeti meg visszatartási jog, ha a viszontkereset ugyanazon szerződéses viszonyon alapul.

9. Kellékszavatosság, garancia

(1) A szolgáltató a vonatkozó jogszabályi előírások szerint felel a hibákért. Ez nem érinti a szolgáltató 10. pontja szerinti felelősségét.

(2) Csak akkor van garancia, ha a mindenkori áruhoz tartozó rendelési visszaigazolásban ez kifejezetten meg van adva.

10. Felelősség

(1) A szolgáltató korlátlanul felel Önnel szemben az Ön életének, testi épségének, egészségének sérülésével kapcsolatos vagy lényeges szerződéses kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértéséből eredő kártérítési igények tekintetében, valamint minden olyan kárért, ami a a szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapul. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az előzőekben megnevezett sérüléseket a szolgáltató törvényes képviselője vagy a teljesítésben részvevő egyéb személy okozta. Lényeges szerződési kötelezettségnek számít minden olyan kötelezettség, amely teljesítése a szerződés céljának eléréséhez szükséges.

(2) Lényeges szerződési kötelezettségek gondatlanságból történő megszegése esetén a szolgáltató Önnel szemben kizárólag a szerződésre jellemző, előre látható károkért felel, kivéve, ha a vevő életének, testi épségének vagy egészségének veszélyeztetése miatti kártérítési igényéről van szó.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti korlátozások a szolgáltató törvényes képviselője és a teljesítésben részvevő egyéb személy javára is alkalmazandók, ha az igényt közvetlenül vele szemben érvényesítik.

(4) Ez nem érinti a termékfelelősségi törvény előírásait.

(5) Az (1) és (2) bekezdésből származó felelősségkorlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a szolgáltató egy hibát csalárd módon elhallgat, vagy garanciát vállalt egy dolog minőségére. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha a szolgáltató és Ön minőségre vonatkozó megállapodást kötöttek; ehhez azonban a szolgáltató és Ön között külön írásbeli megállapodás szükséges.

(6) Egyebekben a szolgáltató felelőssége kizárt, és ez a következményes károkra is vonatkozik.

(7) Amennyiben Ön olyan következményes kárt érvényesít, amely nem a hibás árun, hanem más ingóságon keletkezett, akkor Ön köteles elküldeni ezt a másik ingó dolgot a szolgáltatónak a kár vizsgálata céljából. A vizsgálat befejezése után a szolgáltató saját költségén visszaküldi ezt a másik ingó dolgot a vevőnek.

11. A fogyasztó elállási joga és az elállásról szóló tájékoztatás

(1) Önnek fogyasztóként távértékesítési ügylet kötése esetén alapvetően elállási joga van, amelyről a szolgáltató a törvényes minták alapján a következőkben tájékoztatja. Az elállási jog alóli kivételek a (2) bekezdésben olvashatók. A (3) bekezdésben található egy elállási nyilatkozatra vonatkozó formanyomtatvány minta.

Elállásról szóló tájékoztatás

Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az árut birtokba vette. Ha egyetlen rendelés keretében megrendelt árukat külön szállítják ki, akkor az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az utolsó árut birtokba vette. Ha egy terméket több részletben szállítanak ki, akkor az utolsó részszállítmány, illetve az utolsó darab birtokba vétele mérvadó.

Elállási jogának gyakorlása esetén Önnek egyértelmű nyilatkozatban kell tájékoztatnia bennünket döntéséről a szerződéstől való elállásra vonatkozóan (pl. postán küldött levélben, e-mailben vagy faxon).

Cím:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Németország
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Telefax: 02327/3018-100

Használhatja az erre a célra mellékelt minta elállási formanyomtatványt, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot.

Az elállás következménye

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor az Öntől kapott minden kifizetést, a szállítási költségekkel együtt (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön az általunk felajánlott kedvező standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul és legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatának beérkezésétől számított tizennégy napon belül visszafizetünk. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amit Ön használt az eredeti tranzakció során, kivéve, ha Önnel kifejezetten más megállapodás történt; semmiképpen nem számítunk fel díjat ezért a visszafizetésért. Megtagadhatjuk a visszafizetést, amíg nem kapjuk vissza az árut vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik történik előbb.

Önnek haladéktalanul és minden esetben legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen tájékoztatott bennünket a szerződéstől való elállásról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk az árut. A határidő akkor minősül betartottnak, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi el.

Önt terheli az áru visszaküldésének költsége. Önnek csak akkor kell megfizetni az áru esetleges értékcsökkenését, ha ez az értékcsökkenés az áru minőségének, tulajdonságainak vagy működésének vizsgálatához nem szükséges használatra vezethető vissza.

~ Elállásról szóló tájékoztatás vége ~

(2) Ez az elállási jog nem áll fenn távértékesítési szerződések esetén olyan lezárt áruk szállításához, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniás okokból nem alkalmasak visszavételre, ha a szállítás után eltávolították róluk a lezárást.

(3) Elállási formanyomtatvány minta

(Ha el akar állni a szerződéstől, akkor töltse ki ezt az formanyomtatványt és küldje vissza.)

Címzett
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Németország

E-mail: info@kompernass.de
Telefax: 02327/3018-100

Ezennel én/mi (*) elállok/elállunk az általam/általunk (*) a következő árukra (*)/az alábbi szolgáltatásnyújtásra (*) kötött szerződést
Rendelés napja (*)/átvétel napja (*)
A fogyasztó(k) neve
A fogyasztó(k) címe
A fogyasztó(k) aláírása (csak papír-alapú nyilatkozat esetén)
Dátum (*)

A nem megfelelőt törölje.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk a www.kompernass.com oldalon az „Adatvédelem” cím alatt találhatók.

13. Alkalmazandó jog

A német jog alkalmazandó. A bochumi bíróság nem kizárólagos joghatósága érvényesül. Ez azt jelenti, hogy Ön a fogyasztóvédelmi szabványokból adódó vásárlási feltételekkel kapcsolatos igényeit mind Bochumban (Németország), mind az Ön lakóhelye szerinti EU-tagországban benyújthatja. Amennyiben Ön az Európai Unióban állandó tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó, akkor ezen kívül a tartózkodási országában érvényes törvény kötelező rendelkezéseinek védelmét is élvezi.

14. Záró rendelkezések

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

- AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÉGE-

AZ ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Elemek és akkumulátorok - a továbbiakban együtt: elemek - értékesítésével kapcsolatban elemeket tartalmazó készülékek kiszállítása esetén kötelesek vagyunk felhívni a figyelmét az alábbiakra: Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi a használt elemek visszaszolgáltatására. Ön ingyen visszaküldheti címünkre az olyan elhasznált elemeket, amelyek új elemként termékkínálatunkban szerepelnek vagy szerepeltek. Az elemeken látható szimbólumok az alábbi jelentéssel bírnak: Az áthúzott hulladékgyűjtő azt jelenti, hogy az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A hulladékgyűjtő szimbóluma közelében található a szennyező anyag vegyjele. A „Cd” azt jelenti, hogy az elem több mint 0,002 tömegszázalék kadmiumot tartalmaz. A „Pb” azt jelenti, hogy az elem több mint 0,004 tömegszázalék ólmot tartalmaz. A „Hg” azt jelenti, hogy az elem több mint 0,0005 tömegszázalék higanyt tartalmaz.

Utoljára megtekintett
 • |