Elállási jog

A fogyasztó elállási joga és az elállásról szóló tájékoztatás

(1) Önnek fogyasztóként távértékesítési ügylet kötése esetén alapvetően elállási joga van, amelyről a szolgáltató a törvényes minták alapján a következőkben tájékoztatja. Az elállási jog alóli kivételek a (2) bekezdésben olvashatók. A (3) bekezdésben található egy elállási nyilatkozatra vonatkozó formanyomtatvány minta.

Elállásról szóló tájékoztatás

Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az árut birtokba vette. Ha egyetlen rendelés keretében megrendelt árukat külön szállítják ki, akkor az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az utolsó árut birtokba vette. Ha egy terméket több részletben szállítanak ki, akkor az utolsó részszállítmány, illetve az utolsó darab birtokba vétele mérvadó.

Elállási jogának gyakorlása esetén Önnek egyértelmű nyilatkozatban kell tájékoztatnia bennünket döntéséről a szerződéstől való elállásra vonatkozóan (pl. postán küldött levélben, e-mailben vagy faxon).

Cím:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Németország
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Telefax: 02327/3018-100

Használhatja az erre a célra mellékelt minta elállási formanyomtatványt, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot.

Az elállás következménye

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor az Öntől kapott minden kifizetést, a szállítási költségekkel együtt (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön az általunk felajánlott kedvező standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul és legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatának beérkezésétől számított tizennégy napon belül visszafizetünk. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amit Ön használt az eredeti tranzakció során, kivéve, ha Önnel kifejezetten más megállapodás történt; semmiképpen nem számítunk fel díjat ezért a visszafizetésért. Megtagadhatjuk a visszafizetést, amíg nem kapjuk vissza az árut vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik történik előbb.

Önnek haladéktalanul és minden esetben legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen tájékoztatott bennünket a szerződéstől való elállásról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk az árut. A határidő akkor minősül betartottnak, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi el.

Önt terheli az áru visszaküldésének költsége. Önnek csak akkor kell megfizetni az áru esetleges értékcsökkenését, ha ez az értékcsökkenés az áru minőségének, tulajdonságainak vagy működésének vizsgálatához nem szükséges használatra vezethető vissza.

~ Elállásról szóló tájékoztatás vége ~

(2) Ez az elállási jog nem áll fenn távértékesítési szerződések esetén olyan lezárt áruk szállításához, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniás okokból nem alkalmasak visszavételre, ha a szállítás után eltávolították róluk a lezárást.

(3) Elállási formanyomtatvány minta

(Ha el akar állni a szerződéstől, akkor töltse ki ezt az formanyomtatványt és küldje vissza.)

Címzett
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Németország

E-mail: info@kompernass.de
Telefax: 02327/3018-100

Ezennel én/mi (*) elállok/elállunk az általam/általunk (*) a következő árukra (*)/az alábbi szolgáltatásnyújtásra (*) kötött szerződést
Rendelés napja (*)/átvétel napja (*)
A fogyasztó(k) neve
A fogyasztó(k) címe
A fogyasztó(k) aláírása (csak papír-alapú nyilatkozat esetén)
Dátum (*)

A nem megfelelőt törölje.

Utoljára megtekintett
  • |