Импресум

Отговорно лице по смисъла на Закона за аудиовизуалните медийни услуги (АМУ)

Kompernaß Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Данни за контакт

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Управители:
Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstraße 21, D-44867 Bochum
Тел.: +49 (0)2327/3018-0
Имейл: info@kompernass.de

Регистрационен съд АД Бохум
Номер в Търговския регистър: HRB 4598
№ по ДДС: DE 154860061

Концепция, оформление и програмиране

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum

Авторско право

Освен ако изрично не е посочено друго, всички права по оформлението и съдържанието на тази интернет страница принадлежат на автора.

Изключване на отговорността

Авторът не поема гаранция за точност, правилност и актуалност на предложеното съдържание. Изрично се изключва всякаква отговорност.

Алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно чл. 14 ал. 1 от Регламента относно онлайн решаване на потребителски спорове и § 36 от Закона за уреждане на потребителски спорове:

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове, която можете да намерите на http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ние не сме задължени и готови да участваме в процедура за решаване на спорове пред арбитражна инстанция, разглеждаща потребителски спорове.

Разгледани
  • |