Právo na odvolání

Právo odstoupení spotřebitele od smlouvy a poučení k odstoupení od smlouvy

(1) Pokud jste spotřebitel, máte při uzavření obchodu na dálku v zásadě zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o kterém Vás prodávající v souladu se zákonem následně informuje. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny odstavcem (2). V odstavci (3) se nachází vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Poučení k odstoupení od smlouvy

Právo na odvolání

Máte právo během 14 dnů bez udání důvodu od této smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení činí 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, jež není přepravcem, převzal/a zboží do svého vlastnictví. Pokud bylo v rámci jedné objednávky doručeno zboží odděleně ve vícero dodávkách, činí lhůta pro odstoupení 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, jež není přepravcem, převzal/a do svého vlastnictví poslední zboží. Při dodání zboží ve vícero dílčích dodávkách je směrodatné převzetí poslední dílčí dodávky, popř. posledního kusu.

Pro uplatnění Vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o Vašem rozhodnutí o odstoupení od smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. prostřednictvím dopisu zaslaného poštou, e-mailem nebo faxem).

Kontaktní adresa:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Německo
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Fax: 02327/3018-100

Můžete k tomu využít přiloženého vzorového formuláře, jehož použití ovšem není povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni Vám neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o Vašem odstoupení od této smlouvy, vrátit zpět všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vašeho rozhodnutí se pro jiný způsob dodání, než jaký jsme nabízeli my jako nejvýhodnější standardní způsob dopravy). Pro vrácení platby využijeme stejný platební prostředek, jaký jste využili Vy při původní transakci, ledaže by s Vámi bylo výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě Vám za toto zpětné vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Zpětné vrácení můžeme odmítnout, pokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neobdržíme doklad o jeho zaslání, podle toho, která z podmínek bude splněna dříve.

Zboží nám musíte neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo předat. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

Bezprostřední náklady za vrácení zboží hradíte Vy. Musíte nést odpovědnost za případnou ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty odvozena od zacházení se zbožím vedoucímu k ověření jeho kvality, vlastností a funkčnosti, jež nebylo nutné.

~ Konec poučení k odstoupení od smlouvy ~

(2) Toto právo na odstoupení od smlouvy neplatí u smluv uzavřených na dálku na dodávku zboží v uzavřeném obalu, jež není ze zdravotních nebo hygienických důvodů vhodné vracet, pokud byl tento uzavřený obal po dodání zboží odstraněn.

(3) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

Na adresu
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Německo

E-mail: info@kompernass.de
Fax: 02327/3018-100

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem uzavřel/kterou jsme uzavřeli (*) na koupi následujícího zboží (*)/plnění následujících služeb (*)
Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
Jméno spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze u sdělení v papírové podobě)
Datum (*)

Nehodící se škrtněte.

Zobrazeno
  • |