ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při návštěvě naší webové stránky probíhá zde popsané shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů.

I. ODPOVĚDNÝ ORGÁN A ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odpovědným orgánem ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů pro shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů je:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
zastoupená jednateli Johannesem-Heinrichem Komperna&szligem, Monikou Kompernaß en
Karstenem Dudzekem,
Burgstr. 21
44867 Bochum
Spolková republika Německo
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-Mail: info@kompernass.de

Na naši odpovědnou zástupkyni pro ochranu údajů Jennifer Hanowski se můžete obrátit na stejné adrese a telefonním čísle nebo na e-mailové adrese datenschutz@kompernass.de.

II. DATA SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY

1. Návštěva naší webové stránky

Při každém využití naší nabídky automaticky shromažďujeme a ukládáme následující údaje za účelem umožnění používání webových stránek, přičemž úložiště slouží výhradně k zajištění bezpečnosti IT (např. identifikace útoků na webovou stránku) a pro statistické účely. Všechna tato data ukládáme pouze takovým způsobem, že je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Zejména nejsou generovány žádné uživatelské profily. Údaje, které shromažďujeme, jsou následující: typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, IP adresa, odkazovaná URL adresa (navštívená předchozí stránka) a datum a čas přístupu.

Data jsou uchovávána po dobu 2 dnů.

2. Osobní údaje při registraci a objednávání

Zpracování níže popsaných osobních údajů probíhá výhradně na základě souhlasu podle čl. 6, odst. 1, písm. 1a německého Nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO)), které platí od 25. 5. 2018. Tento souhlas je dán vytvořením uživatelského účtu jako zákazníka našeho on-line obchodu (v případě registrace jako zákazníka našeho on-line obchodu), jakož i při předávání údajů pro objednávku zboží (v případě objednávky zboží). V případě objednávky zboží je zpracovávání osobních údajů rovněž založeno na čl. 6, odst. 1, písm. 1b DS-GVO, protože shromážděné a zpracované údaje jsou nezbytné pro plnění příslušné smlouvy k dodávce objednaného zboží.

V případě registrace jako zákazníka našeho on-line obchodu a objednání zboží shromažďujeme a ukládáme následující osobní údaje, které jsou výhradně používány k účelům doručení a vypořádání, přičemž shromažďování probíhá v rámci přihlašovací a registrační obrazovky:

 • jméno,
 • adresní údaje,
 • e-mail,
 • použitý způsob platby,
 • objednaný(-é) výrobek(-ky).

Výše uvedené údaje jste povinni zadat, pokud chcete objednat v našem on-line obchodě. To znamená, že prostřednictvím našeho on-line obchodu nelze zadávat žádné objednávky bez souhlasu se shromažďováním a zpracováním výše uvedených údajů. Totéž platí, s výjimkou objednaných výrobků a souvisejícím způsobem platby, pro nastavení uživatelského účtu.

Data jsou uchovávána po dobu 10 let.

3. Osobní údaje při registraci prostřednictvím účtu jednotného přihlašování (SSO)

Jako zákazník našeho internetového obchodu se můžete zaregistrovat také pomocí stávajícího účtu jednotného přihlašování („SSO“). Tyto účty SSO vám umožňují přihlašovat se pomocí jediného vytvořeného účtu k různým službám a platformám. Umožňujeme vám registraci do našeho internetového obchodu za použití poskytovatelů SSO Facebook a Google.

Facebook je sociální síť společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a použití údajů prostřednictvím Facebooku, jakož i souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Služba SSO společnosti Google je poskytována společností Google Inc. („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro registraci a používání služeb společnosti Google platí podmínky ochrany údajů a podmínky použití společnosti Google, které si můžete prohlédnout na ___ http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Při registraci jako zákazník našeho internetového obchodu bychom vás rádi odkázali na možnost registrace pomocí účtu SSO služby Facebook nebo Google. V takovém případě se musíte zaregistrovat ke službě Facebook nebo Google nebo si takový přístup vytvořit v rámci registrace, pokud tuto možnost příslušný poskytovatel nabízí. Upozorňujeme, že pro registraci a používání poskytovatelů SSO Facebook a Google platí podmínky ochrany údajů a podmínky použití příslušného poskytovatele.

a) Přihlášení u poskytovatele SSO

Pokud se rozhodnete zaregistrovat se v našem internetovém obchodě prostřednictvím svého účtu SSO služby Facebook nebo Google, budete nejprve přesměrováni přímo ke svému poskytovateli SSO. Poskytovatel SSO vás požádá o poskytnutí vašich přístupových údajů a přihlášení nebo registraci u poskytovatele SSO. Pokud jste již v tuto chvíli přihlášeni u poskytovatele SSO, bude tento dotaz k přihlášení přeskočen. Vaše přístupové údaje služby Facebook nebo Google nám nebudou sděleny a zůstanou u vašeho poskytovatele SSO.

b) Spojení s poskytovatelem SSO (Facebook nebo Google)

Poté propojíte svůj profil u svého poskytovatele SSO se zákaznickým účtem v našem internetovém obchodě. V tomto kroku se také dozvíte, které z vašich údajů z vašeho profilu SSO ve službě Facebook nebo Google mohou být vyžádány při registraci jako zákazník našeho internetového obchodu. K registraci jako zákazník našeho internetového obchodu potřebujeme také vaši e-mailovou adresu uloženou ve vašem profilu SSO. To je nezbytné, abyste v případě žádosti o pozdější odstranění spojení mezi vaším profilem SSO a zákaznickým účtem v našem internetovém obchodě mohli svůj zákaznický účet v našem internetovém obchodě nadále používat pomocí funkce „Zapomenuté heslo“. Pokud u svého poskytovatele SSO navážete spojení mezi vaším profilem SSO a zákaznickým účtem v našem internetovém obchodě, prohlašujete, že souhlasíte s použitím výše uvedených údajů. Poté budete přesměrováni k registračnímu procesu jako zákazník našeho internetového obchodu. Při registraci převezmeme uvedené údaje od vašeho poskytovatele SSO a použijeme je k vytvoření vašeho zákaznického účtu v našem internetovém obchodě. Po provedení registrace se do svého zákaznického účtu v našem internetovém obchodě můžete přihlásit přes příslušné přihlašovací tlačítko pro vámi používaného poskytovatele SSO.

c) Shromažďování a ukládání údajů společností Kompernaß

Od vašeho poskytovatele SSO obdržíme přístup k několika málo údajům. A to vaší e-mailové adrese a vašemu jménu, které použijeme k vytvoření vašeho zákaznického účtu.

d) Shromažďování a ukládání údajů poskytovatelem SSO

Registrací v našem internetovém obchodě od vás obdrží údaje také váš poskytovatel SSO. Kliknutím na tlačítko s příslušným logem poskytovatele SSO bude váš poskytovatel SSO vědět, že se registrujete na www.kompernass.com . Kliknutím na příslušné tlačítko s logem poskytovatele SSO nastaví váš poskytovatel SSO v prohlížeči soubor cookie. To poskytovateli SSO umožní shromažďovat další informace o vás a vašem chování při procházení internetu. Informace vygenerované souborem cookie se přenášejí na servery poskytovatele SSO. Je možné, že se tyto servery nacházejí mimo území Německa, například v USA. Informace se zde ukládají a případně slučují s jinými vašimi profilovými údaji, které o vás poskytovatel SSO již uložil. Které údaje váš poskytovatel SSO v jednotlivých případech shromažďuje a za jakým účelem jsou shromažďovány nebo používány, zjistíte v prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele. Najdete zde také další informace o vašich právech souvisejících se shromažďováním a zpracováním údajů.

e) Další upozornění

Pokud jste dokončili registraci v našem internetovém obchodě prostřednictvím poskytovatele SSO, ukládáme informaci, že jste se v našem internetovém obchodě zaregistrovali prostřednictvím vašeho poskytovatele SSO. Tato informace se ukládá ve formě klíče. Vaše přístupové údaje k příslušnému poskytovateli SSO neukládáme. Pokud u svého poskytovatele SSO změníte své údaje, které byly zprostředkovány v souvislosti s registrací jako zákazník našeho internetového obchodu, musíte tyto změny provést také ve svém zákaznickém účtu v našem internetovém obchodě. Od vašeho poskytovatele SSO automaticky neobdržíme vaše aktualizované údaje a ani mu žádné informace neodešleme, ledaže s tím budete souhlasit.

f) Zrušení spojení

Pokud chcete zrušit spojení zákaznického účtu v našem internetovém obchodě s vaším poskytovatelem SSO, přihlaste se prosím u svého poskytovatele SSO (Facebook nebo Google) a proveďte nezbytné změny ve svém profilu, pokud to váš příslušný poskytovatel SSO umožňuje. Tímto způsobem nám můžete odejmout oprávnění používat údaje z vašeho profilu SSO za vás.

III. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti, čímž není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů, k němuž došlo až do odvolání. O dvolání lze provést mimo jiné prostřednictvím e-mailu na adresu datenschutz@kompernass.de.

IV. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které shromažďujeme, zasíláme pouze spedičním společnostem, které jsme objednali k dodání zboží, a finančním institucím pověřeným vypořádáním, a to pouze v rozsahu nezbytném pro dodání zboží nebo vypořádání.

V. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá funkce služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které se uloží na vašem počítači a které nám umožňují analyzovat vaše používání webové stránky. Informace vygenerované prostřednictvím souboru cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenesou na server společnosti Google v USA a tam se uloží.

V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce společnost Google vaši IP adresu předtím zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenese na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Z příkazu provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky za účelem vytváření zpráv o její aktivitě a pro poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojí s žádnými jinými daty společnosti Google.

Uložení souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení software svého prohlížeče; avšak upozorňujeme na to, že v tomto případě nebudete moci používat v plném rozsahu všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete také zabránit shromáždění dat vytvořených prostřednictvím souboru cookie a týkajících se užívání této webové stránky (vč. vaší IP adresy) u společnosti Google a zpracování těchto dat prostřednictvím společnosti Google stažením zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici ke stažení a instalaci pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Používání služby Google Analytics slouží legitimním zájmům společnosti Kompernaß, internetové prezentaci a internetovému obchodu a shromáždění statistických údajů o počtu návštěvníků a používání. Zpracování osobních údajů k výkonu takových oprávněných zájmů vychází z čl. 6, odst. 1, písm. 1 f) DS-GVO.

VI. JINÉ SOUBORY COOKIES

Internetové stránky využívají částečně tzv. cookies. Soubory cookies nezpůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Soubory cookies slouží k tomu, aby naše služby byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží na vašem počítači a váš prohlížeč je uloží do paměti.

Většina námi používaných souborů cookies jsou tzv. „session cookies“. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Jiné soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookies a povolil soubory cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučil přijetí souborů cookies pro konkrétní případy nebo obecně a aktivoval automatické smazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Používání souborů cookies slouží legitimním zájmům společnosti Kompernaß, internetové prezentaci a internetovému obchodu a shromáždění statistických údajů o počtu návštěvníků a používání, aby návštěvníkům co nejvíce usnadnilo návštěvu našich webových stránek. Zpracování osobních údajů k výkonu takových oprávněných zájmů vychází z čl. 6, odst. 1, písm. 1 f) DS-GVO.

VII. ŠIFROVÁNÍ SSL

Společnost Kompernaß Handelsgesellschaft mbH přijme technická a organizační opatření k zajištění účinné ochrany osobních údajů. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat o osobních údajích mlčenlivost. S vašimi osobními údaji se neustále zachází důvěrně. Šifrování citlivých datových přenosů je prováděno pomocí SSL (Secure Sockets Layer). To je v současné době nejběžnější a nejbezpečnější metoda přenosu dat na internetu.

VIII. PRÁVO NA INFORMACE

Podle podmínek čl. 15-21 DS-GVO máte kdykoliv právo

 • požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají,
 • v případě našeho zpracování vašich osobních údajů požádat o informace o těchto osobních údajích a rovněž obzvláště o informace o účelu zpracování vašich osobních údajů, kategoriích zpracovaných osobních údajů, příjemci nebo kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zveřejněny nebo budou zveřejněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací; o plánovanou délku trvání uchovávání osobních údajů, příp. kritéria pro určení této délky trvání,
 • na opravu, vymazání, omezení zpracování a přenositelnosti osobních údajů, které se vás týkají,
 • v jednotlivém případě nesouhlasit se zpracováním osobních údajů.

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na našeho odpovědného zástupce pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu datenschutz@kompernass.de.

IX. DALŠÍ INFORMACE

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto vám rádi zodpovíme dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte otázky, které nemohly být zodpovězeny v těchto zásadách o ochraně osobních údajů, nebo pokud chcete získat podrobnější informace k určitému datu, kontaktujte prosím našeho odpovědného zástupce pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: datenschutz@kompernass.de.

Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u Státního komisaře pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Severní Porýní-Vestfálsko.

X. Možnosti kontaktu a Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • podle čl. 15 nařízení GDPR právo požadovat informace o Vašich osobních údajích, které o Vás zpracováváme, v rozsahu uvedeném v tomto nařízení;
 • podle čl. 16 GDPR právo neprodleně požádat o opravu Vašich nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • podle čl. 17 GDPR právo požádat o vymazání Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud nebudou dále zpracovávány
 • za účelem výkonu práva na svobodu projevu a informace;
 • za účelem plnění zákonné povinnosti;
 • z důvodů veřejného zájmu nebo
 • za účelem uplatnění, provádění nebo hájení právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
 • přesnost údajů zpochybníte;
 • zpracování je nezákonné, ale odmítnete smazání údajů;
 • údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, provádění nebo hájení právních nároků nebo
 • proti zpracování jste v souladu s čl. 21 GDPR podali námitku;
 • podle čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o převod na jinou odpovědnou osobu;
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí orgán ve svém obvyklém místě bydliště, pracoviště nebo sídla naší společnosti.
Zobrazeno
 • |