Privaatsus

Meie veebilehe külastamisel toimub siin kirjeldatud isikuandmete kogumine, salvestamine ja töötlemine.

I. VASTUTAV TÖÖTLEJA ja andmekaitsevolinik

Vastutavaks töötlejaks rakendatava andmekaitseõiguse tähenduses isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks on:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
mida esindavad ärijuhid:
Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Saksamaa Liitvabariik
Tel: +49 02327/3018-0
Faks: +49 02327/3018-100
E-post: info@kompernass.de

Meie andmekaitsevoliniku Jennifer Hanowskiga saate ühendust võtta samal aadressil ja telefoninumbril või e-posti aadressil: datenschutz@kompernass.de.

II. VEEBILEHE KASUTAMISEL KOGUTAVAD ANDMED

1. Meie veebilehe külastamine

Igal meie pakkumise kasutamisel kogume ja salvestame me veebilehe kasutamise võimaldamiseks automaatselt alljärgnevalt loetletud andmeid, kusjuures salvestamist kasutatakse eranditult ainult IT turvalisuse jaoks (nt veebilehe vastu suunatud rünnakute tuvastamiseks) ning statistilistel eesmärkidel. Me salvestame kõik need andmed ainult selliselt, et meil ei ole võimalik neid teatud kindla isikuga siduda. Iseäranis ei koostata kasutajate kasutusprofiile. Meie poolt kogutavad andmed on: brauseri tüüp/versioon, kasutatav operatsioonisüsteem, IP-aadress, viitaja URL (eelnevalt külastatud leht) ning külastuse kuupäev ja kellaaeg.

Andmed salvestatakse 2 päevaks.

2. Isikuandmed registreerumisel ja tellimisel

Alltoodud isikuandmete töötlemine toimub eranditult ainult nõustumise alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM) art 6 lg 1 lause 1a, mis kehtib alates 25.05.2018. See nõustumine toimub kasutajakonto loomise teel meie veebipoe kliendina (registreerumise korral meie veebipoe kliendiks) ning andmete edastamisel kaupade tellimiseks (kaupade tellimise korral). Kaupade tellimisel toimub isikuandmete töötlemine lisaks sellele IKÜMi art 6 lg 1 lause 1b alusel, sest siin kogutud ja töödeldud andmed on vajalikud vastava lepingu täitmisel tellitud kaupade tarnimiseks.

Meie veebipoe kliendiks registreerumisel ja kaupade tellimisel kogume ja salvestame me järgmisi isikuandmeid, mida kasutatakse eranditult ainult tarnimise ja arveldamise eesmärgil, kusjuures kogumine toimub sisselogimis- ja registreerimisvormi alusel:

 • Nimi
 • Aadressiandmed
 • E-post
 • Kasutatud makseviis
 • Tellitud toode (tooted)

Ülalnimetatud andmed tuleb teil esitada kohustuslikus korras, kui soovite teha tellimuse meie veebipoes. See tähendab, et ilma ülalnimetatud andmete kogumise ja töötlemisega nõustumata ei saa meie veebipoes tellimusi teha. Sama kehtib, välja arvatud tellitud tooted ja kasutatud makseviis, kasutajakonto loomiseks.

Andmed salvestatakse kümneks aastaks.

3. Isikuandmed, kui registreerumine toimub ühekordse sisselogimiskonto kaudu

Võite registreeruda meie veebipoe kliendiks, kasutades ka olemasolevat ühekordset sisselogimiskontot („SSO“). Sellised SSO-kontod võimaldavad teil logida erinevatesse teenustesse ja platvormidesse sisse, kasutades üks kord loodud kontot. Samuti võimaldame teil registreeruda meie veebipoes, kasutades SSO teenusepakkujaid Facebook ja Google.

Facebook on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa, sotsiaalvõrgustik. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Facebooki poolt, samuti teie õiguste kohta selles osas ja teie erasfääri kaitsmise võimaluste kohta vaadake Facebooki andmekaitsejuhiseid aadressil: http://www.facebook.com/policy.php.

Google'i SSO teenust pakub Google Inc. („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google'i teenuste registreerimise ja kasutamise suhtes kehtivad Google'i andmekaitse- ja kasutustingimused, millega saate tutvuda aadressil http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Meie e-poe kliendiks registreerumisel juhime teie tähelepanu võimalusele registreeruda Facebooki või Google'i SSO kontoga. Selleks peate olema registreeritud Facebookis või Google'is või looma sellise ligipääsu registreerimisprotsessi osana, kui vastav teenusepakkuja seda võimalust pakub. Pange tähele, et SSO teenusepakkujate Facebook ja Google registreerimisel ja kasutamisel kehtivad vastava teenusepakkuja andmekaitse- ja kasutustingimused.

a) sisselogimine SSO teenusepakkuja kontole

Kui otsustate meie veebipoes registreeruda oma Facebooki või Google'i SSO kontoga, suunatakse teid esmalt otse vastava SSO teenusepakkuja juurde. Teie SSO teenusepakkuja palub teil sisestada oma juurdepääsuandmed ja logida sisse või registreeruda SSO teenusepakkuja juures. Kui olete sellel hetkel juba SSO teenusepakkuja juures sisse logitud, jäetakse see sisselogimistaotlus vahele. Teie Facebooki või Google'i juurdepääsuandmeid ei avaldata meile ja need jäävad teie SSO teenusepakkujale.

b) liidestamine SSO teenusepakkujaga (Facebook või Google)

Seejärel ühendate oma SSO teenusepakkuja juures oleva profiili meie veebipoe kliendikontoga. Selles etapis saate ka teada, milliseid teie Facebooki või Google'i SSO profiiliandmeid saab küsida, kui registreerute meie veebipoe kliendiks. Meie veebipoe kliendiks registreerumiseks vajame ka teie SSO profiili salvestatud e-posti aadressi. See on vajalik, kui soovite hiljem oma SSO profiili ja meie veebipoe kliendikonto vahelise liidestuse katkestada, saate jätkata meie veebipoe kliendikonto kasutamist funktsiooni „Unustatud parool“ kaudu. Kui liidestate SSO teenusepakkuja juures oma SSO profiili meie veebipoe kliendikontoga, nõustute oma eespool nimetatud andmete kasutamisega. Seejärel suunatakse teid uuesti meie veebipoe kliendina registreerimisprotsessi. Kui registreerute, võtame teie SSO teenusepakkujalt ülaltoodud andmed üle ja kasutame neid teie kliendikonto loomiseks meie veebipoes. Kui olete registreerunud, saate meie veebipoes oma kliendikontole sisse logida, kasutades SSO teenusepakkuja vastavat sisselogimisnuppu.

c) andmete kogumine ja säilitamine Kompernaßi poolt

Teie SSO teenusepakkuja annab meile juurdepääsu väikesele hulgale andmetele. Need on teie e-posti aadress ja nimi, mida kasutame teie kliendikonto loomiseks.

d) andmete kogumine ja säilitamine SSO teenusepakkuja poolt

Meie veebipoes registreerudes saab ka teie SSO teenusepakkuja teie andmed. Kui klõpsate vastava SSO teenusepakkuja logoga tähistatud nupule, saab teie SSO teenusepakkuja teada, et registreerite end www.kompernass.com kasutajaks. Kui klõpsate vastaval SSO teenusepakkuja logoga tähistatud nupul, salvestab SSO teenusepakkuja teie brauseris küpsise. See võimaldab SSO teenusepakkujal koguda teie ja teie surfamiskäitumise kohta lisateavet. Küpsise poolt genereeritud teave edastatakse SSO teenusepakkuja serveritele. On võimalik, et need asuvad väljaspool Saksamaad, näiteks USAs. See teave salvestatakse sinna ja seda võidakse siduda teiste teie kohta käivate profiiliandmetega, mida SSO teenusepakkuja on juba salvestanud. Milliseid andmeid teie SSO teenusepakkuja üksikasjalikult kogub ja millistel eesmärkidel neid andmeid kogutakse või kasutatakse, saate teada vastava teenusepakkuja andmekaitse deklaratsioonist. Sealt leiate ka lisateavet teie andmete kogumise ja töötlemisega seotud õiguste kohta.

e) täiendavad juhised

Kui olete meie veebipoes registreerunud SSO teenusepakkuja kaudu, salvestame andmed selle kohta, et olete meie veebipoodi sisse loginud oma SSO teenusepakkuja kaudu. See teave salvestatakse võtme kujul. Me ei salvesta teie juurdepääsuandmeid vastavale SSO teenusepakkujale. Kui muudate SSO teenusepakkuja juures oma andmeid, mis edastati seoses teie registreerumisega meie veebipoe kliendiks, peate need muudatused tegema ka meie veebipoe kliendikontol. Me ei saa SSO teenusepakkujalt automaatselt teie uuendatud andmeid ega saada teie SSO teenusepakkujale mingit teavet, välja arvatud juhul, kui olete sellega nõustunud.

f) liidestuse lõpetamine

Kui soovite meie veebipoe kliendikonto ja oma SSO teenusepakkuja vahelise liidestuse lõpetada, logige palun sisse oma SSO teenusepakkuja kontole (Facebook või Google) ja tehke seal vajalikud muudatused oma profiilis, kui see on vastava SSO teenusepakkujaga võimalik. Sel viisil saate eemaldada meie volituse kasutada teie SSO profiili andmeid teie nimel.

III. Taganemisõigus

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust igal ajal tulevikku suunatud mõjuga taganeda, kusjuures see ei mõjuta teie nõusoleku alusel kuni tagasivõtmiseni toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Taganemine võib toimuda muuhulgas e-kirjaga aadressile datenschutz@kompernass.de

.

IV. ANDMETE EDASTAMINE

Meie poolt kogutud andmeid edastame eranditult ainult meie poolt kaupade tarnimiseks tellitud transpordiettevõttele ja arveldamiseks tellitud rahandusasutusele ja seda ka ainult kaupade tarnimiseks või arveldamiseks vajalikus ulatuses.

V. ANDMEKAITSE DEKLARATSIOON GOOGLE ANALYTICSI KASUTAMISEKS

See veebileht kasutab veebianalüüsiteenuse Google Analytics funktsioone. Pakkuja on Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics kasutab nn „küpsiseid“. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist teie poolt. Küpsiste abil kogutud teave selle veebilehe kasutamise kohta edastatakse üldjuhul USAs asuvale Google'i serverile ja salvestatakse seal.

IP-anonümiseerimise aktiveerimise korral sellel veebilehel lühendatakse siiski Google'i poolt eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna teistes lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse USAs asuvale Google'i serverile täielik IP-aadress ja see lühendatakse seal. Selle veebilehe haldaja tellimusel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata teie poolt veebilehe kasutamist, et koostada raporteid tegevuste kohta veebilehel ja osutada veebilehe haldajale täiendavaid veebilehe kasutamisega ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei seota teiste Google'i andmetega.

Te võite küpsiste salvestamist oma brauseri tarkvara vastava seadistusega takistada; siiski juhime teie tähelepanu sellele, et antud juhul ei pruugi selle veebilehe kõik funktsioonid olla täies mahus kasutatavad. Lisaks sellele saate te takistada küpsiste poolt loodud ja teie poolt veebilehe kasutamisega kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google'ile ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, kui laete alla ja installite alljärgneval lingil kasutatava brauseri pistikprogrammi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Analyticsi kasutamine on Kompernaßi õigustatud huvides, et hooldada internetilehte ja veebipoodi ning koguda statistilisi andmeid külastuste arvu ja kasutamise kohta. Andmetöötlus selliselt õigustatud huvide jälgimiseks toimub IKÜMi art 6 lg 1 lause 1 f) alusel.

VI. MUUD KÜPSISED

Internetilehed kasutavad osaliselt niinimetatud küpsiseid. Küpsised ei tee teie arvutile kahju ja ei sisalda viirusi. Küpsiseid kasutatakse meie pakkumise kasutajasõbralikumaks, efektiivsemaks ja turvalisemaks muutmiseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mida salvestab teie brauser.

Enamik meie poolt kasutatavatest küpsistest on niinimetatud „sessiooni küpsised“. Need kustutatakse pärast teie külastuse lõppu automaatselt. Teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse seni salvestatuks, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauserit järgmisel külastusel uuesti tuvastada.

Te saate oma brauserit seadistada selliselt, et teid teavitatakse küpsiste salvestamisest ja te lubate küpsiseid ainult üksikjuhul, välistate küpsiste vastuvõtu teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerite brauseri sulgemisel küpsiste automaatse kustutamise. Küpsiste inaktiveerimisel võib selle veebilehe funktsionaalsus olla piiratud.

Küpsiste kasutamine on Kompernaßi õigustatud huvides, et hooldada internetilehte ja veebipoodi ning koguda statistilisi andmeid külastuste arvu ja kasutamise kohta ning luua meie veebilehe külastus selle külastajale võimalikult lihtsaks ja meeldivaks. Andmetöötlus selliselt õigustatud huvide jälgimiseks toimub IKÜMi art 6 lg 1 lause 1 f) alusel.

VII. SSL krüpteerimine

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH rakendab efektiivse andmekaitse tagamiseks tehnilis-organisatoorseid meetmeid. Kõik meie töötajad on kohustatud tagama andmete konfidentsiaalsus. Teie andmeid käsitletakse alati konfidentsiaalselt. Tundliku andmeedastuse krüpteerimine toimub teenuse SSL (Secure-Sockets-Layer) abil. See on hetkel kõige levinum ja turvalisem andmeedastusmeetod internetis.

VIII. Teabeõigus

Teil on vastavalt IKÜMi artiklitele 15-21 igal ajal õigus,

 • nõuda kinnitust selle kohta, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse,
 • nõuda teavet meie poolt teie isikuandmete töötlemisel nende isikuandmete kohta ning eelkõige teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta, töödeldud isikuandmete kategooriate kohta, saajate või saajate kategooriate kohta, kellele isikuandmed on avaldatud või veel avaldatakse, eelkõige kolmandates riikides või rahvusvahelisustes organisatsioonides asuvate saajate korral ning isikuandmete salvestamise kestuse või selle kestuse määramise kriteeriumite kohta,
 • nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist ja edastatavust,
 • üksikjuhul andmetöötlusest keelduda.

Nende õiguste kasutamiseks pöörduge palun meie andmekaitsevoliniku poole e-posti aadressil datenschutz@kompernass.de.

IX. Täiendav teave

Teie usaldus on meile tähtis. Seetõttu soovime olla igal ajal seoses teie isikuandmete töötlemisega teile kättesaadav. Kui teil on küsimusi, millele käesolev andmekaitse deklaratsioon ei suutnud vastust anda või kui soovite teatud ajahetkel täiendavat teavet, pöörduge palun meie andmekaitsevoliniku poole e-posti aadressil datenschutz@kompernass.de.

Teil on samuti õigus seoses teie isikuandmete töötlemisega esitada kaebus Nordrhein-Westfaleni andmekaitse ja teabevabaduse volinikule.

X. Kontaktivõimalused ja teie õigused

Puudutatud isikuna on teil järgmised õigused:

 • vastavalt IKÜMi art 15 õigus nõuda seal märgitud ulatuses teavet meie poolt töödeldud isikuandmete kohta;
 • vastavalt IKÜMi art 16 õigus nõuda meie juures salvestatud ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist või täiendamist;
 • vastavalt IKÜMi art 17 õigus nõuda meie juures salvestatud isikuandmete kustutamist, kui edasine töötlemine
 • ei ole vajalik vabaks arvamuseavalduseks ja teabeks;
 • õigusliku kohustuse täimiseks;
 • avaliku huvi tõttu või
 • õigusnõuete esitamiseks, realiseerimiseks või kaitsmiseks;
 • vastavalt IKÜMi art 18 õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui
 • vaidlustate andmete õigsuse;
 • töötlemine on ebaseaduslik, kuid te keeldute nende kustutamisest;
 • meie ei vaja enam neid andmeid, teie aga vajate neid siiski õigusnõuete esitamiseks, realiseerimiseks või kaitsmiseks või
 • olete vastavalt IKÜMi art 21 esitanud vastuväite töötlemise vastu;
 • vastavalt IKÜMi art 20 õigus saada teie poolt meile edastatud isikuandmed struktureeritud, levinud ja masinloetavas vormingus või nõuda nende edastamist teisele vastutavale isikule;
 • vastavalt IKÜMi art 77 õigus esitada järelevalveasutusele kaebus. Üldjuhul võite selleks pöörduda oma tavapärase elukoha või töökoha või meie ettevõtte asukoha järelevalveasutuse poole.

 

Viimati vaadatud
 • |