Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA tvrtke Kompernaß Handelsgesellschaft mbH

1. Opseg važenja, definicije

1.1 Internetskom trgovinom upravlja tvrtka Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, SR Njemačka, (u daljnjem tekstu: „Dobavljač”). Za sve narudžbe, isporuke i ugovore za robu koja se nudi u našoj internetskoj trgovini, pripadajući pribor i potrošni materijal (u daljnjem tekstu „roba”) između Dobavljača i Kupca, primjenjuju se isključivo sljedeći opći uvjeti poslovanja.

1.2 Predstavljanje robe u našoj internetskoj trgovini namijenjeno je isključivo potrošačima u smislu članka 13 BGB (u daljnjem tekstu: „Kupac”). Roba se prodaje isključivo za privatnu uporabu. Zabranjena je daljnja prodaja robe u okviru poslovanja.

1.3 U slučaju obrtničke i komercijalne preprodaje kupljene robe bez prethodnog pristanka Dobavljača, obvezujete se platiti ugovornu kaznu po prekršaju koju ćemo utvrditi po našem razumnom nahođenju i koju će, u slučaju spora, preispitati nadležni sud.

1.4 Roba se isporučuje samo u uobičajenim količinama za kućanstva, osim ako u opisu proizvoda nije drugačije navedeno.

2. Zaključivanje ugovora

2.1 Samo predstavljanje robe u internetskoj trgovini nije ponuda za zaključenje ugovora. Robu iz asortimana Dobavljača možete birati i prikupiti u takozvanu elektroničku košaricu pomoću gumba „Košarica”. Podnošenjem svoje narudžbe („narudžba uz obvezu plaćanja”) šaljete nam ponudu za sklapanje ugovora. Prije slanja narudžbe možete vidjeti i promijeniti podatke u bilo kojem trenutku te na taj način imate mogućnost otkriti i ispraviti eventualne pogreške pri unosu. Narudžbu možete predati i poslati samo ako aktiviranjem kvadratića s oznakom „Pročitao sam i razumio opće uvjete poslovanja” prihvatite uvjete ugovora i na taj način prihvatite svoju narudžbu.

2.2 Nakon toga ćete primiti poruku koja potvrđuje primitak narudžbe i detalje (potvrda narudžbe). Ova poruka služi samo za informaciju o primitku i sadržaju narudžbe i ne predstavlja prihvaćanje ponude od strane Dobavljača. Kupoprodajni ugovor zaključuje se tek kad vam pošaljemo račun. Slanje računa je naše prihvaćanje vaše ponude i time naša potvrda narudžbe. Roba se otprema nakon plaćanja računa. Otpremu robe potvrdit ćemo u naknadnoj poruci (potvrda otpreme). Kao potrošač imate pravo na otkaz u skladu s dolje navedenom politikom otkazivanja (broj 11. ovih Uvjeta).

3. Pohranjivanje teksta ugovora

Tekst ugovora i podatke o narudžbi Dobavljač pohranjuje, ali oni iz sigurnosnih razloga ne mogu trajno biti dostupni online. Potvrda o primitku i potvrde narudžbe sadrže sve važne podatke o narudžbi kao i ostali tekst ugovora. Osim toga imate mogućnost ispisati Opće uvjete poslovanja i sve podatke unesene tijekom zadavanja narudžbe putem funkcije za ispis u internetskom pregledniku ili ih pohraniti koristeći funkciju za pohranu.

4. Isporuka

(1) Ako nije drukčije navedeno, isporuka iz sjedišta Dobavljača na adresu isporuke koju je dao Kupac obavlja se poštom. Ako za određenu robu nije određeno drugo razdoblje isporuke, rok isporuke u Njemačkoj može biti do 5 radnih dana nakon potvrde narudžbe i primitka kompletne uplate kupoprodajne cijene od strane Dobavljača. Za isporuke izvan Njemačke, posebno za pakete, rok isporuke iznosi do 10 radnih dana. Ako roba koju ste odabrali privremeno nije dostupna, Dobavljač je dužan obavijestiti vas o tome bez odgode u potvrdi narudžbe. Ako je roba trajno nedostupna, Dobavljač neće prihvatiti narudžbu i neće vam poslati račun. U tom slučaju ne dolazi do sklapanja ugovora.

(2) Narudžbe iz internetske trgovine na http://www.kompernass.com trenutno se mogu isporučiti samo u sljedeće zemlje:

 • Belgiju
 • Bugarsku
 • Dansku
 • Njemačku
 • Finsku
 • Francusku (osim francuskih i prekomorskih departmana)
 • Grčku
 • Veliku Britaniju
 • Irsku
 • Italiju
 • Hrvatsku
 • Nizozemsku
 • Austriju
 • Poljsku
 • Portugal
 • Rumunjsku
 • Švedsku
 • Slovačku
 • Sloveniju
 • Španjolsku (osim Kanarskih otoka, Ceuta i Melilla)
 • Češku
 • Mađarsku

Roba se ne isporučuje na Cipar i Maltu.

(3) Ako je roba isporučena s očiglednim oštećenjima nastalima u transportu, molimo da o takvim oštećenjima obavijestite dostavljača i odmah nas kontaktirate što je prije moguće: e-mail: info@kompernass.de ili putem našeg servisnog portala. Ako ne podnesete reklamaciju ili nas ne kontaktirate, to neće utjecati na vaša zakonom propisana jamstvena prava. Međutim, pomoći ćete nam da podnesemo vlastite zahtjeve prema dostavljaču ili prijevoznom osiguranju.

5. Cijene i troškovi dostave

(1) Sve cijene uključuju zakonski važeću stopu poreza na dodanu vrijednost.

(2) Uz kupoprodajnu cijenu Kupac treba platiti i troškove dostave i otpreme, a oni su posebno navedeni u prezentaciji robe.

(3) Za isporuke izvan Njemačke u pojedinačnim slučajevima mogu nastati dodatni troškovi za poreze ili pristojbe (npr. carine). Plaćanje se u ovim slučajevima ne vrši Dobavljaču, već nadležnim carinskim odnosno poreznim organima.

6. Uvjeti plaćanja i kašnjenje plaćanja

(1) Plaćanje se obavlja unaprijed. Kupac uplatu može obaviti putem bankovnog transfera, servisa PayPal ili kreditnom karticom (Visa, Master Card, Amex).

(2) Kupoprodajna se cijena mora platiti u roku od 14 dana od trenutka sklapanja ugovora.

(3) Dobavljač ima pravo naplatiti naknade na opomene za svaku opomenu nakon isteka roka: za drugu opomenu plaća se naknada od 5,00 € (uključujući PDV), za treću opomenu 10,00 € (uključujući PDV). Zadržavate pravo dokazivanja neznatne ili nikakve štete. Zatezna kamata u skladu sa zakonskim odredbama ostaje nepromijenjena.

7. Zadržavanje vlasništva

(1) Dobavljač zadržava vlasništvo nad robom sve dok kupovna cijena nije u cijelosti plaćena.

(2) Ako postupite protivno ugovoru, posebno u slučaju kašnjenja u plaćanju, ako navedete netočne podatke o vašoj kreditnoj sposobnosti ili ako podnesete zahtjev za otvaranje postupka nesolventnosti, Dobavljač ima pravo odustati od ugovora i potraživati robu iz ugovora ako plaćanje još niste obavili ili ako plaćanje niste obavili u cijelosti.

8. Pravo zadržavanja

Kupac ima pravo pridržaja samo ako se protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu.

9. Jamstvo za nedostatke, garancija

(1) Dobavljač jamči za nedostatke u skladu s važećim zakonskim odredbama. Ovo ne utječe na odgovornost Dobavljača u skladu s brojem 10.

(2) Jamstvo postoji samo ako je izričito navedeno u potvrdi narudžbe za dotičnu robu.

10. Odgovornost

(1) Dobavljač je u potpunosti odgovoran za odštetne zahtjeve prema vama koji se temelje na ozljedama po život, tijelo ili zdravlje ili su temeljeni na namjernom ili grubom nemaru i kršenju materijalnih ugovornih obveza ili drugim štetama koje se temelje na namjernom ili grubom nemaru i kršenju obveza Dobavljača. Isto vrijedi i ako je navedene povrede i/ili prekršaje počinio zakonski zastupnik ili agent Dobavljača. Materijalne ugovorne obveze su one obveze čije je ispunjenje potrebno za postizanje svrhe ugovora.

(2) Ako je do kršenja materijalnih ugovornih obveza došlo jednostavnim nemarom, Dobavljač je prema vama odgovoran samo za ugovorno tipične, predvidive štete, osim ako ne postoje zahtjevi za naknadu štete od strane Kupca koji proizlaze iz ozljeda po život, tijelo ili zdravlje.

(3) Ograničenja odjeljaka 1. i 2. primjenjuju se u korist zakonskih zastupnika i agenata Dobavljača ako su zahtjevi neposredno izraženi protiv njih.

(4) Odredbe Zakona o odgovornosti za proizvode ostaju nepromijenjene.

(5) Ograničenja odgovornosti koja proizlaze iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se ako je Dobavljač zlonamjerno prikrio nedostatak ili preuzeo jamstvo za kvalitetu robe. Isto vrijedi i ako ste se s Dobavljačem dogovorili o prirodi stvari; međutim, za to je potreban poseban pisani ugovor između Dobavljača i vas.

(6) U ostalom je isključena odgovornost Dobavljača, a isto vrijedi i za posljedične štete.

(7) Ako zatražite naknadnu štetu koja je nastala na nekom pokretnom objektu koji nije oštećena roba, dužni ste poslati ovaj drugi pokretni predmet Dobavljaču da provjeri štetu. Nakon dovršetka provjere od strane Dobavljača, taj drugi pokretni predmet vraća se kupcu o vlastitom trošku.

11. Pravo potrošača na opoziv

(1) Ako ste potrošač, imate zakonsko pravo na opoziv prilikom zaključivanja transakcije prodaje na daljinu, o čemu će vas Dobavljač obavijestiti u skladu s pravnim modelom navedenim u nastavku. Izuzeci od prava na opoziv regulirani su stavkom (2). Primjerak obrasca za opoziv nalazi se u stavku (3).

Pouka o pravu na opoziv

Pravo opoziva

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za opoziv je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu. Ako se roba isporučuje zasebno u sklopu jedne narudžbe, rok za otkaz je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli zadnji komad robe. U slučaju isporuke robe u nekoliko djelomičnih pošiljaka, presudno je posjedovanje posljednje djelomične pošiljke ili posljednjeg komada.

Kako biste iskoristili svoje pravo na opoziv, morate nas izvijestiti o svojoj odluci o otkazivanju ugovora jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom, e-mailom ili faksom).

Adresa za kontakt:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Njemačka
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Telefaks: 02327/3018-100

Možete koristiti priloženi primjerak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno.

Za ispunjenje roka za opoziv dovoljno je da pošaljete svoju poruku u vezi s ostvarivanjem prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu isporuke od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo) platit ćemo vam odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kad smo primili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovaj povrat plaćanja koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako se izričito ne dogovorimo s vama; ni pod kojim uvjetima vam neće biti naplaćena naknada za ovaj povrat novca. Povrat novca možemo odbiti dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka četrnaest dana

.

Sami snosite izravne troškove povratne pošiljke robe. Za svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je takav gubitak vrijednosti uzrokovan rukovanjem koje nije potrebno za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

~ Kraj pouke o pravu na opoziv ~

(2) Ovo se pravo opoziva ne odnosi na ugovore o isporuci zaključene na daljinu za zapečaćenu robu koja iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povratak ako je pečat uklonjen nakon isporuke.

(3) Primjerak - Obrazac za opoziv

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)

Na
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Njemačka

E-mail: info@kompernass.de
Telefaks: 02327/3018-100

Ja / mi (*) ovime opozivam(o) ugovor sklopljen između mene / nas (*) za kupnju sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)
Naručeno dana (*)/primljeno dana (*)
Ime i prezime potrošača
Adresa potrošača
Potpis potrošača (samo ako se šalje na papiru)
Datum (*)

Nepotrebno precrtajte.

12. Napomene o obradi podataka

Informacije o zaštiti podataka pronaći ćete u rubrici „Zaštita podataka” na www.kompernass.com.

13. Mjerodavno pravo

Primjenjuju se njemački zakoni. Ugovara se neisključiva nadležnost suda u Bochumu. To znači da možete podnijeti zahtjeve u vezi s ovim uvjetima prodaje koji proizlaze iz standarda zaštite potrošača, bilo u Bochumu u Njemačkoj ili u državi članici EU-a u kojoj živite. Ako ste potrošač sa stalnim prebivalištem u EU-u, uživate i zaštitu pod obveznim odredbama zakona vaše države prebivališta.

14. Završne odredbe

Ako bilo koja odredba ovih općih uvjeta poslovanja postane neučinkovita, to ne utječe na učinkovitost preostalih odredbi.

- KRAJ OPĆIH UVJETA POSLOVANJA -

NAPOMENE ZA ZBRINJAVANJE BATERIJA

U odnosu na prodaju baterija i akumulatora - u daljnjem tekstu „baterije” - uz isporuku opreme koja sadrži baterije, dužni smo skrenuti pozornost na sljedeće: Kao potrošač imate zakonsku obvezu vratiti iskorištene baterije. Stare baterije, koje u našem asortimanu imamo ili smo imali kao nove, možete poslati bez naknade na našu adresu. Simboli prikazani na baterijama imaju sljedeće značenje: Prekrižena kanta za smeće znači da se baterija ne smije odlagati zajedno s ostalim komunalnim otpadom. U blizini simbola kante za smeće nalazi se kemijska oznaka štetne tvari. „Cd” je oznaka koja upozorava na to da baterija sadrži više od 0,002 postotka kadmija u masi. „Pb” je oznaka koja upozorava na to da baterija sadrži više od 0,004 masenog postotka olova. „Hg” je oznaka koja upozorava na to da baterija sadrži više od 0,0005 postotka žive u masi.

Zadnje viđeno
 • |