Pravo opoziva

Pravo potrošača na opoziv

(1) Ako ste potrošač, imate zakonsko pravo na opoziv prilikom zaključivanja transakcije prodaje na daljinu, o čemu će vas Dobavljač obavijestiti u skladu s pravnim modelom navedenim u nastavku. Izuzeci od prava na opoziv regulirani su stavkom (2). Primjerak obrasca za opoziv nalazi se u stavku (3).

Pouka o pravu na opoziv

Pravo opoziva

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za opoziv je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu. Ako se roba isporučuje zasebno u sklopu jedne narudžbe, rok za otkaz je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli zadnji komad robe. U slučaju isporuke robe u nekoliko djelomičnih pošiljaka, presudno je posjedovanje posljednje djelomične pošiljke ili posljednjeg komada.

Kako biste iskoristili svoje pravo na opoziv, morate nas izvijestiti o svojoj odluci o otkazivanju ugovora jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom, e-mailom ili faksom).

Adresa za kontakt:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Njemačka
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Telefaks: 02327/3018-100

Možete koristiti priloženi primjerak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno.

Za ispunjenje roka za opoziv dovoljno je da pošaljete svoju poruku u vezi s ostvarivanjem prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu isporuke od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo) platit ćemo vam odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kad smo primili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovaj povrat plaćanja koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako se izričito ne dogovorimo s vama; ni pod kojim uvjetima vam neće biti naplaćena naknada za ovaj povrat novca. Povrat novca možemo odbiti dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka četrnaest dana

.

Sami snosite izravne troškove povratne pošiljke robe. Za svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je takav gubitak vrijednosti uzrokovan rukovanjem koje nije potrebno za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

~ Kraj pouke o pravu na opoziv ~

(2) Ovo se pravo opoziva ne odnosi na ugovore o isporuci zaključene na daljinu za zapečaćenu robu koja iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povratak ako je pečat uklonjen nakon isporuke.

(3) Primjerak - Obrazac za opoziv

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)

Na
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Njemačka

E-mail: info@kompernass.de
Telefaks: 02327/3018-100

Ja / mi (*) ovime opozivam(o) ugovor sklopljen između mene / nas (*) za kupnju sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)
Naručeno dana (*)/primljeno dana (*)
Ime i prezime potrošača
Adresa potrošača
Potpis potrošača (samo ako se šalje na papiru)
Datum (*)

Nepotrebno precrtajte.

Zadnje viđeno
  • |