Privatumas

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tiek veikta šajā sadaļā izklāstītā personas datu vākšana, saglabāšana un apstrāde.

I ATBILDĪGĀ IESTĀDE un par datu aizsardzību atbildīgā persona

Atbildīgā iestāde saskaņā ar piemērojamajām datu aizsardzības tiesībām attiecībā uz personas datu ievākšanu, saglabāšanu un apstrādi:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
kuru pārstāv izpilddirektori:
Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Vācijas Federatīvā Republika
Tālr.: +49 02327/3018-0
Fakss: +49 02327/3018-100
E-pasts: info@kompernass.de

Ar mūsu datu aizsardzības speciālisti Dženiferu Hanovsku (Jennifer Hanowski) varat sazināties, rakstot uz iepriekš norādīto adresi vai zvanot uz norādīto tālruņa numuru, vai arī rakstot e-pastu uz adresi: datenschutz@kompernass.de.

II DATI, KAS TIEK IEVĀKTI MŪSU MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS IETVAROS

1. Mūsu mājas lapas apmeklējums

Ikreiz, kad izmantojat mūsu piedāvājumu, tīmekļa vietnes lietošanas nodrošinājuma nolūkā mēs automātiski saglabājam sistēmā tālāk norādītos datus, turklāt šo datu saglabāšanas vienīgais mērķis ir garantēt IT drošību (piemēram, lai identificētu uzbrukumus tīmekļa vietnei), kā arī izmantot datus statistikas nolūkiem. Visus datus mēs saglabājam tā, ka nav iespējama to sasaistīšana ar konkrētu personu. Lietotājiem netiek izveidoti lietošanas profili. Mūsu apkopotie dati ir šādi: pārlūkprogrammas veids un versija, izmantotā operētājsistēma, IP adrese, atsauces URL (iepriekš apmeklētā lapa), piekļuves datums un pulksteņa laiks.

Datu uzglabāšanas ilgums ir 2 dienas.

2. Personas dati saistībā ar reģistrēšanos un preču pasūtīšanu

Tālāk norādīto personas datu apstrāde notiek vienīgi pēc atļaujas saņemšanas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta 1a apakšpunktu, kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā. Šī atļauja tiek sniegta brīdī, kad jūs kā mūsu tiešsaistes veikala klients (reģistrējoties kā mūsu tiešsaistes veikala klientam) izveidojat lietotāja kontu, kā arī nododat mums savus datus preču pasūtīšanas gadījumā (kad veicat preču pasūtījumu). Pasūtot preces, personas datu pārstrāde tiek veikta, pamatojoties arī uz VDAR 6. panta 1. punkta 1b apakšpunktu, jo šajā gadījumā ievāktie un apstrādātie personas dati ir nepieciešami pasūtīto preču piegādes līguma izpildei.

Ja jūs reģistrējaties kā klients mūsu tiešsaistes veikalā un pasūtāt preces, mēs ievācam un saglabājam tālāk minētos datus, kas tiek izmantoti vienīgi piegādes nodrošināšanas un pasūtījuma apmaksas nolūkos, turklāt datu vākšana notiek pieteikšanās un reģistrēšanās formu aizpildīšanas ietvaros:

 • Vārds, uzvārds
 • Adreses dati
 • E-pasts
 • Izmantotais apmaksas veids
 • Pasūtītais(-ie) produkts(-i)

Norādīto datu sniegšana ir obligāta, ja vēlaties tiešsaistes veikalā aktivizēt pasūtījumu. Tas nozīmē, ka bez piekrišanas iepriekš minēto datu ievākšanai un apstrādei jūs nevarat mūsu tiešsaistes veikalā aktivizēt pasūtījumus. Šis nosacījums darbojas arī attiecībā uz lietotāja konta izveidi, bet neattiecas uz pasūtītajiem produktiem un izmantoto apmaksas veidu.

Datu uzglabāšanas ilgums ir desmit gadi.

3. Personas dati saistībā ar reģistrēšanos un vienotās pierakstīšanās (Single Sign-On) konta izmantošanu

Kā mūsu tiešsaistes veikala klients varat arī reģistrēties, izmantojot jau esošu vienotas pierakstīšanās kontu (Single Sign-On — „SSO”). Šādi SSO konti sniedz iespēju ar jau izveidota konta starpniecību reģistrēties dažādu pakalpojumu un platformu izmantošanai. Mēs nodrošinām iespēju reģistrēties mūsu tiešsaistes veikalā, izmantojot arī SSO pakalpojuma sniedzējus — Facebook un Google.

Facebook ir sociālais tīkls Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija. Facebook īstenotās datu vākšanas mērķi un apjomu, informāciju par datu turpmāko apstrādi un izmantošanu, kā arī par jūsu tiesībām un iestatīšanas iespējām saistībā ar datu vākšanu ar mērķi aizsargāt jūsu privātumu skatiet Facebook datu aizsardzības paziņojumos: http://www.facebook.com/policy.php.

Google SSO pakalpojumu piedāvā uzņēmums Google Inc. („Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Attiecībā uz reģistrēšanos Google pakalpojumu saņemšanai un to izmantošanu spēkā ir Google datu aizsardzības un lietošanas noteikumi, ar kuriem varat iepazīties vietnē http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Kā klientam reģistrējoties mūsu tiešsaistes veikalā, mēs informējam jūs par to, ka varat reģistrēties ar SSO konta, Facebook vai Google starpniecību. Lai to darītu jums jābūt reģistrētam Facebook vai Google vai jāizveido šāda piekļuve reģistrēšanās laikā, ja attiecīgais pakalpojuma sniedzējs piedāvā šādu iespēju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, reģistrējoties un izmantojot SSO pakalpojuma sniedzēju Facebook un Google pakalpojumus, spēkā ir attiecīgā pakalpojuma sniedzēja izstrādātie datu aizsardzības un lietošanas noteikumi.

a) Pieteikšanās SSO pakalpojumu sniedzēja sistēmā

Ja esat izlēmis reģistrēties mūsu tiešsaistes veikalā ar savu Facebook vai Google SSO kontu, vispirms jūs pārvirzīs uz SSO pakalpojuma sniedzēja vietni. SSO pakalpojumu sniedzējs aicinās norādīt piekļuves datus un pieteikties vai reģistrēties SSO pakalpojuma sniedzēja sistēmā. Ja tobrīd jau būsiet iegājis SSO pakalpojumu sniedzēja sistēmā, pieprasījums veikt pieteikšanos tiks izlaists. Mums netiks izpausti jūsu Facebook vai Google piekļuves dati, tie paliks SSO pakalpojumu sniedzēja pārziņā.

b) Savienojums ar SSO pakalpojumu sniedzēju (Facebook vai Google)

Pēc tam ar mūsu tiešsaistes veikala klienta kontu sasaistīsiet profilu, kuru esat izveidojis pie SSO pakalpojumu sniedzēja. Šī soļa laikā uzzināsiet arī to, kura jūsu Facebook vai Google SSO profilā norādītā informācija tiks prasīta, reģistrējoties kā klientam mūsu tiešsaistes veikalā. Lai varētu jūs reģistrēt kā mūsu tiešsaistes veikala klientu, nepieciešama jūsu e-pasta adrese, kuru esat saglabājis savā SSO profilā. Tas nepieciešams, lai jūs ar funkcijas „Aizmirsta parole” palīdzību varētu turpināt lietot mūsu tiešsaistes veikalā izveidoto klienta kontu arī pēc tam, kad būsiet pēc savas vēlēšanās apzināti pārtraucis savienojumu starp SSO profilu un mūsu tiešsaistes veikalā izveidoto klienta kontu. Izveidojot savienojumu starp SSO profilu un mūsu tiešsaistes veikala klienta kontu pie SSO pakalpojumu sniedzēja, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai. Pēc tam jūs pārvirzīs uz sadaļu, kurā varēsiet reģistrēties kā mūsu tiešsaistes veikala klients. Reģistrēšanās laikā mēs saglabāsim SSO pakalpojumu sniedzēja norādītos datus un izmantosim tos, lai mūsu tiešsaistes veikalā izveidotu jūsu klienta kontu. Pēc veiksmīgas reģistrēšanās, uzklikšķinot uz jūsu izmantotā SSO pakalpojumu sniedzēja ekrānpogas „Ieiet sistēmā”, varēsiet pieteikties klienta kontā, kas izveidots mūsu tiešsaistes veikalā.

c) Datu vākšana un saglabāšana, ko veic uzņēmums Kompernaß

No SSO pakalpojumu sniedzēja mēs saņemam piekļuvi tikai nelielam datu apjomam. Šajos datos ietilpst jūsu e-pasta adrese un vārds un uzvārds, ko izmantojam, lai izveidotu jūsu klienta kontu.

d) Datu vākšana un saglabāšana, ko veic SSO pakalpojumu sniedzējs

Reģistrējoties mūsu tiešsaistes veikalā, jūsu datus saņems arī SSO pakalpojumu sniedzējs. Uzklikšķinot uz ekrānpogas, uz kuras ir attēlots attiecīgā SSO pakalpojumu sniedzēja logotips, SSO pakalpojumu sniedzējam tiek paziņots, ka veicat reģistrēšanos vietnē www.kompernass.com . Uzklikšķinot uz ekrānpogas, uz kuras ir attēlots attiecīgā SSO pakalpojumu sniedzēja logotips, SSO pakalpojumu sniedzējs pārlūkprogrammā iestata sīkfailu. Šādi SSO pakalpojumu sniedzējs var ievākt papildu informāciju par jums un jūsu meklēšanas ieradumiem. Sīkfaila izveidotā informācija tiek pārsūtīta uz SSO pakalpojumu sniedzēja serveri. Tas var atrasties arī citā valstī, piemēram, ASV. Tur informācija tiek saglabāta un, iespējams, apvienota ar vēl citiem jūsu profila datiem, kurus SSO pakalpojumu sniedzējs ir jau saglabājis saistībā ar jums. Informāciju par to, tieši kādus datus jūsu SSO pakalpojumu sniedzējs ievāc un kādam mērķim tie tiek ievākti un izmantoti, skatiet attiecīgā pakalpojumu sniedzēja datu aizsardzības deklarācijā. Tur ir sniegta arī papildu informācija par jūsu tiesībām saistībā ar datu vākšanu un apstrādi.

e) Papildu norādījumi

Kad būsiet pabeidzis reģistrēšanos mūsu tiešsaistes veikalā, izmantojot kādu no SSO pakalpojumu sniedzējiem, mēs saglabāsim informāciju par to, ka esat pieteicies mūsu tiešsaistes veikalā, izmantojot SSO pakalpojumu sniedzēju. Šī informācija tiek saglabāta sistēmā šifrētā veidā. Mēs nesaglabājam jūsu piekļuves datus attiecīgajam SSO pakalpojumu sniedzējam. Ja rodas nepieciešamība veikt izmaiņas informācijā, ko esat norādījis SSO pakalpojumu sniedzējam un kas pārsūtīta brīdī, kad reģistrējāties kā mūsu tiešsaistes veikala klients, jums šīs izmaiņas jāveic arī klienta kontā, kas ir izveidots mūsu tiešsaistes veikalā. Mēs automātiski nesaņemam no SSO pakalpojumu sniedzēja jūsu atjauninātos datus un arī nesūtam SSO pakalpojumu sniedzējam nekādu informāciju, ja neesam saņēmuši jūsu piekrišanu.

f) Savienojuma pārtraukšana

Ja vēlaties pārtraukt savienojumu starp savu klienta kontu mūsu tiešsaistes veikalā un SSO pakalpojumu sniedzēju, lūdzu, piesakieties SSO pakalpojumu sniedzēja (Facebook vai Google) sistēmā un tur profilā iestatiet nepieciešamās izmaiņas, ja to pieļauj attiecīgais SSO pakalpojumu sniedzējs. Šādi varat liegt mums jūsu labā izmantot informāciju no jūsu SSO profila.

III Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz personas datu turpmāku apstrādi, turklāt piekrišanas atteikums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atteikuma iesniegšanas. Atteikumu iespējams nosūtīt arī pa e-pastu, rakstot uz adresi datenschutz@kompernass.de

.

IV DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Ievāktos datus mēs nododam vienīgi mūsu izvēlētajiem kravu pārvadājumu uzņēmumiem, kuriem esam uzticējuši pasūtīto preču piegādi klientiem, un finanšu institūcijām, kuras mūsu uzdevumā veic nepieciešamās norēķinu operācijas, turklāt dati tiek nodoti tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams preču piegādes un pasūtījumu apmaksas nodrošināšanai.

V DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ GOOGLE ANALYTICS

Šī tīmekļa vietne izmanto tīmekļa datu analizēšanas rīka Google Analytics funkcijas. Pakalpojuma piedāvātājs ir Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics izmanto tā sauktos „sīkfailus”. Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un sniedz iespēju analizēt to, kā izmantojat tīmekļa vietni. Sīkfailu veidotā informācija par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek pārsūtīta un saglabāta Google serverī, kas atrodas ASV.

Ja šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP adreses anonimizācija, ES dalībvalstīs vai citās EEZ līguma līgumslēdzējās valstīs, kuras neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā, Google jūsu IP adresi vispirms saīsina. Pilna IP adrese tiek pārsūtīta un saīsināta Google serverī, kas atrodas ASV, tikai izņēmuma gadījumos. Šīs tīmekļa vietnes operatora uzdevumā Google šo informāciju izmanto, lai analizētu to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, veidotu ziņojumus par aktivitātēm tīmekļa vietnē un sniegtu tīmekļa vietnes operatoram vēl citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu. IP adrese, ko Google Analytics pakalpojuma ietvaros nosūta jūsu pārlūkprogramma, netiek savienota ar citiem Google datiem.

Veicot attiecīgu iestatījumu pārlūkprogrammas programmatūrā, jūs varat sīkfailu saglabāšanu deaktivizēt; tomēr mēs informējam jūs par to, ka šādā gadījumā pastāv iespēja, ka nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas šajā tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas. Jūs varat arī deaktivizēt sīkfaila izveidoto un ar jūsu tīmekļa vietnes lietojumu saistīto datu (tostarp IP adreses datu) apkopošanu un pārsūtīšanu Google, kā arī šo datu apstrādi, ko veic Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams, atverot šādu saiti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Analytics pakalpojumu lietošana ietilpst Kompernaß pamatotajās interesēs uzturēt tīmekļa vietnes un tiešsaistes veikala pieejamību, kā arī ievākt statistikas datus attiecībā uz apmeklētāju skaitu un vietnes lietošanu. Šādu pamatoto interešu ietvaros veiktā datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta 1f apakšpunktu.

VI CITI SĪKFAILI

Interneta vietnes daļēji izmanto tā sauktos sīkfailus. Sīkfaili nekaitē jūsu datoram un nesatur vīrusus. Sīkfailu mērķis ir padarīt mūsu piedāvājumu vieglāk lietojamu, efektīvāku un drošāku. Sīkfaili ir maza izmēra teksta faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā un kurus saglabā jūsu pārlūkprogramma.

Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkfailu ir tā sauktie „sesijas sīkfaili”. Beidzoties apmeklējumam mūsu tīmekļa vietnē, tie automātiski tiek dzēsti. Pārējie sīkfaili saglabājas gala ierīcē līdz brīdim, kad jūs tos izdzēšat. Šie sīkfaili sniedz iespēju nākamā apmeklējuma laikā atpazīt jūsu pārlūkprogrammu.

Jūs pārlūkprogrammā varat iestatīt, ka tiekat informēts par sīkfailiem un atļaujat sīkfailu instalēšanu tikai atsevišķos gadījumos, noteiktos gadījumos vai vispār atsakāties pieņemt sīkfailus, kā arī aktivizēt sīkfailu automātisku dzēšanu brīdī, kad pārlūkprogramma tiek aizvērta. Deaktivizējot sīkfailus, šīs tīmekļa vietnes funkciju pieejamība var būt ierobežota.

Sīkfailu lietošana ietilpst Kompernaß pamatotajās interesēs uzturēt tīmekļa vietnes un tiešsaistes veikala pieejamību, ievākt statistikas datus attiecībā uz apmeklētāju skaitu un vietnes lietošanu, kā arī mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem padarīt mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu pēc iespējas vienkāršāku un patīkamāku. Šādu pamatoto interešu ietvaros veiktā datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta 1f apakšpunktu.

VII SSL šifrēšana

Uzņēmums „Kompernaß Handelsgesellschaft mbH“ veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai garantētu efektīvu datu aizsardzību. Visiem mūsu darbiniekiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz ievāktajiem datiem. Jūsu dati vienmēr tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitāti. Jutīgu datu pārneses šifrēšanu nodrošina SSL tehnoloģija (Secure-Sockets-Layer). Pašlaik tā ir visplašāk lietotā un visdrošākā datu pārsūtīšanas metode interneta vidē.

VIII Tiesības saņemt informāciju

Saskaņā ar VDAR 15.-21. pantu jums ir tiesības jebkurā brīdī

 • pieprasīt apstiprinājumu par to, vai tiks veikta jūsu personas datu apstrāde;
 • ja mēs veicam jūsu personas datu apstrādi, saņemt informāciju par šiem personas datiem, kā arī informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apstrādāto personas datu kategorijām, saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kurām personas dati ir tikuši vai arī tiek izpausti, it īpaši par saņēmējiem trešajās valstīs vai par starptautiska mēroga organizācijām, kā arī par plānoto personas datu uzglabāšanas ilgumu un šī ilguma noteikšanas kritērijiem;
 • labot, dzēst un ierobežot ar jums saistīto personas datu apstrādi un īstenot personas datu pārnesamību;
 • konkrētā situācijā iebilst pret datu apstrādi.

Lai šīs tiesības īstenotu, aicinām jūs sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi: datenschutz@kompernass.de.

IX Papildu informācija

Jūsu uzticēšanās mums ir svarīga. Tāpēc mēs vēlamies jebkurā brīdī sniegt visu nepieciešamo informāciju saistībā ar jūsu personas datu apstrādi. Ja jums ir radušies jautājumi, uz kuriem neguvāt atbildi šajā datu aizsardzības deklarācijā vai kādā brīdī vēlaties saņemt detalizētu informāciju, aicinām jūs sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi: datenschutz@kompernass.de.

Jums ir tiesības arī saistībā ar jūsu personas datu apstrādi iesniegt sūdzību Ziemeļreinas-Vestfālenes reģionālajam pārstāvim datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos.

X Saziņas iespējas un jūsu tiesības

Kā iesaistītajai personai jums ir šādas tiesības:

 • saskaņā ar VDAR 15. pantu regulā noteiktajā apjomā pieprasīt informāciju par jūsu personas datiem, kuru apstrādi mēs esam veikuši;
 • saskaņā ar VDAR 16. pantu nekavējoties pieprasīt izlabot nepareizus personas datus vai papildināt jūsu personas datus, kas ir saglabāti mūsu datubāzē;
 • saskaņā ar VDAR 17. pantu pieprasīt dzēst jūsu personas datus, kas ir saglabāti mūsu datubāzē, ja nav nepieciešama to turpmāka apstrāde,
 • lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
 • lai izpildītu juridiskas saistības;
 • lai nodrošinātu atbilstību sabiedrības interesēm; vai
 • lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
 • saskaņā ar VDAR 18. pantu pieprasīt jūsu personas datu ierobežotu apstrādi, ja
 • apstrīdat datu pareizību;
 • apstrāde ir prettiesiska, bet jūs šo datu dzēšanu noraidāt;
 • dati mums vairs nav nepieciešami, bet tie ir nepieciešami jums, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai
 • jūs saskaņā ar VDAR 21. pantu iebilstat pret datu apstrādi;
 • saskaņā ar VDAR 20. pantu saņemt personas datus, kurus esat nodevis mūsu rīcībā, strukturētā, standartizētā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt datu pārsūtīšanu citai atbildīgajai personai;
 • saskaņā ar VDAR 77. pantu iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Vairākumā gadījumu jūs saistībā ar šiem jautājumiem varat vērsties uzraudzības iestādē, kas atrodas jūsu uzturēšanās vai darba vietā, vai arī mūsu uzņēmuma galvenajā mītnē.

 

Pēdējoreiz manīts
 • |