POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na naszej stronie internetowej obowiązuje poniższy sposób zbierania, zapisu i przetwarzania danych osobowych.

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jednostką odpowiedzialną w sensie stosowanego prawa o ochronie danych osobowych odnoszącego się do zbierania, zapisu i przetwarzania danych jest przedsiębiorstwo:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
reprezentowane przez prezesów
Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Republika Federalna Niemiec
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-Mail: info@kompernass.de

Z naszą inspektor ochrony danych osobowych Panią Jennifer Hanowski można skontaktować się pod powyższym adresem, numerem telefonicznym lub pod adresem e-mail datenschutz@kompernass.de.

II. DANE WYKORZYSTYWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Przeglądanie naszej strony internetowej

W trakcie każdego przeglądania oferty aby umożliwić korzystanie ze strony internetowej zbieramy i zapisujemy automatycznie poniższe dane, przy czym zapis ten służy wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa IT (np. identyfikacji ataków hakerskich na stronę) oraz do celów statystycznych. Wszystkie dane zapisujemy w taki sposób, aby nie było możliwe ich przyporządkowanie do określonej osoby. W szczególności nie tworzy się profili użytkowników. Dane przez nas zbierane to: typ/wersja przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, adres IP, adres URL (wcześniej odwiedzanej strony internetowej) oraz data i czas dostępu.

Dane przechowywane są przez 2 dni.

2. Dane osobowe używane przy rejestracji i zamówieniu

Przetwarzanie poniższych danych osobowych odbywa się za zgodą osoby udostępniającej dane zgodnie art. 6 ust. 1 S. 1a niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO), które obowiązuje od 25.05.2018 r. Wyrażenie zgody następuje poprzez utworzenie konta użytkownika jako klienta naszego sklepu internetowego (w przypadku rejestracji jako klient naszego sklepu) oraz wraz z przekazaniem danych do zamówienia towarów (przy zamówieniu towarów). W przypadku zamówienia towarów przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 S. 1b. DS-GVO, ponieważ zebrane i przetwarzane w ten sposób dane wymagane są do wypełnienia umowy na dostawę zamówionych towarów.

W przypadku rejestracji jako klient naszego sklepu internetowego i zamówienia towarów zbieramy i zapisujemy poniższe dane osobowe, które wykorzystywane są wyłącznie w celu dostawy i rozliczenia towarów, przy czym dane te zostają zebrane w oknie logowania i rejestracji:

 • nazwisko
 • dane adresowe:
 • E-Mail
 • wykorzystany rodzaj płatności
 • zamówiony produkt/produkty

Klient ma obowiązek podania powyższych danych, jeżeli chce dokonać zamówienia w naszym sklepie internetowym. Oznacza to, że bez zgody na zebranie i przetwarzanie powyższych danych nie można dokonywać zamówień w naszym sklepie internetowym. To samo dotyczy utworzenia konta użytkownika, z wyjątkiem zamówionych produktów i zastosowanego typu płatności.

Dane te przechowywane są przez 10 lat.

3. Dane osobowe podczas rejestracji przy użyciu konta jednokrotnego logowania

Można również zarejestrować się jako klient naszego sklepu internetowego, korzystając z istniejącego konta jednokrotnego logowania („SSO”). Takie konta SSO pozwalają na logowanie się do różnych usług i platform za pomocą jednorazowo utworzonego konta. W naszym sklepie internetowym umożliwiamy również rejestrację za pośrednictwem dostawców usług SSO Facebook i Google.

Facebook jest portalem społecznościowym należącym do Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. W odniesieniu do celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, jak również Państwa praw i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Usługa SSO firmy Google oferowana jest przez Google Inc. („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Rejestracja i korzystanie z usług Google podlega warunkom ochrony prywatności i użytkowania firmy Google, z którymi można się zapoznać na stronie ___ http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Rejestrując się jako klient naszego sklepu internetowego, wskazujemy na możliwość zarejestrowania się za pomocą konta SSO firmy Facebook lub Google. Aby to zrobić, należy zarejestrować się na portalu Facebook lub Google lub utworzyć takie konto dostępu w ramach procesu rejestracji, pod warunkiem, że możliwość ta jest oferowana przez danego dostawcę. Należy pamiętać, że w przypadku rejestracji i korzystania z usługi SSO firm Facebook i Google obowiązują warunki ochrony danych osobowych i korzystania z usług danego dostawcy.

a) Logowanie do dostawcy usług SSO

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować w naszym sklepie internetowym za pośrednictwem swojego konta SSO, posiadanego na portalu Facebook lub Google, najpierw nastąpi przekierowanie bezpośrednio do danego dostawcy usługi SSO. Dostawca usługi SSO poprosi Państwa o wprowadzenie danych dostępu i zalogowanie się lub rejestrację u dostawcy usługi SSO. Jeśli są już Państwo zalogowani u dostawcy usługi SSO, to żądanie logowania jest pomijane. Państwa dane dostępowe do portalu Facebook lub Google nie zostaną nam ujawnione i pozostaną u Państwa dostawcy usługi SSO.

b) Połączenie z dostawcą usługi SSO (Facebook lub Google)

Następnie należy połączyć swój profil u dostawcy usługi SSO z kontem klienta w naszym sklepie internetowym. Na tym etapie uzyskuje się również informacje, które z danych z Państwa profilu SSO na portalu Facebook lub Google mogą być wymagane podczas rejestracji jako klient naszego sklepu internetowego. Aby zarejestrować się jako klient naszego sklepu internetowego, potrzebujemy również Państwa adresu e-mail zapisanego w profilu SSO. Jest to konieczne na wypadek, gdyby chcieli Państwo później anulować połączenie między swoim profilem SSO a kontem klienta naszego sklepu internetowego, i równocześnie mogli nadal korzystać z konta klienta naszego sklepu internetowego poprzez funkcję „Zapomniałem hasła”. Jeśli nawiążą Państwo połączenie między swoim profilem SSO a kontem klienta naszego sklepu internetowego u swojego dostawcy usługi SSO, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie swoich wyżej wymienionych danych. Nastąpi wtedy przekierowanie do procesu rejestracji jako klient naszego sklepu internetowego. Podczas rejestracji pobierzemy wymienione dane od Państwa dostawcy usługi SSO i wykorzystamy je do utworzenia Państwa konta klienta w naszym sklepie internetowym. Po pomyślnej rejestracji można zalogować się na swoje konto klienta w naszym sklepie internetowym, klikając na odpowiedni przycisk logowania Państwa dostawcy usługi SSO.

c) Gromadzenie i przechowywanie danych przez firmę Kompernaß

Od Państwa dostawcy usługi SSO uzyskujemy dostęp do kilku danych. Należą do nich Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko, których używamy do utworzenia indywidualnego konta klienta.

d) Gromadzenie i przechowywanie danych przez dostawcę usługi SSO

Rejestrując się w naszym sklepie internetowym, Państwa dane otrzymuje również Państwa dostawca usługi SSO. Klikając na przycisk z odpowiednim logo operatora usługi SSO, Państwa dostawca usługi SSO będzie wiedział, że rejestrują się Państwo na www.kompernass.com . Po kliknięciu na odpowiedni przycisk oznaczony logo dostawcy usługi SSO, dostawca usługi SSO ustawi plik cookie w Państwa przeglądarce. Umożliwia to dostawcy usługi SSO zbieranie dalszych informacji o Państwa osobie i zachowaniu podczas surfowania Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane na serwery dostawcy usługi SSO. Serwery te mogą znajdować się poza granicami Niemiec, na przykład w USA. Tam informacje te są przechowywane i mogą być łączone z innymi danymi dotyczącymi Państwa profilu, które zostały już zapisane przez dostawcę usługi SSO. Informacje o rodzaju danych gromadzonych przez dostawcę usługi SSO oraz o celach ich gromadzenia lub wykorzystywania, są opisane w polityce prywatności Państwa dostawcy. Tam też znajdą Państwo dalsze informacje na temat swoich praw związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych.

e) Pozostałe wskazówki

Jeśli dokonali Państwo rejestracji w naszym sklepie internetowym za pośrednictwem operatora SSO, przechowujemy informacje o fakcie, że Państwa logowanie w naszym sklepie internetowym odbyło się za pośrednictwem operatora SSO. Informacje te są przechowywane w postaci klucza. Nie zapisujemy Państwa danych dostępowych do danego dostawcy usługi SSO. Jeśli zmienią Państwo swoje dane u dostawcy usługi SSO, które zostały przekazane w związku z rejestracją jako klient naszego sklepu internetowego, należy również dokonać tych zmian w swoim koncie klienta w naszym sklepie internetowym. Nie otrzymujemy automatycznie Państwa zaktualizowanych danych od dostawcy usługi SSO, ani nie wysyłamy żadnych informacji do Państwa dostawcy usługi OSO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

f) Anulowanie połączenia

Jeśli chcą Państwo anulować połączenie konta klienta w naszym sklepie internetowym z kontem u Państwa operatora SSO, należy zalogować się do swojego operatora SSO (Facebook lub Google) i dokonać tam niezbędnych zmian w swoim profilu, o ile jest to możliwe u danego operatora SSO. W ten sposób mogą Państwo cofnąć nam upoważnienie do wykorzystywania dla Państwa danych z Państwa profilu SSO.

III. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik strony internetowej ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych, przy czym zgoda na wykorzystanie danych osobowych do momentu wycofania pozostaje prawomocna. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można między innymi przesłać pocztą elektroniczną na adres: datenschutz@kompernass.de.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane zebrane przez naszą firmę przekazujemy wyłącznie pracującym na nasze zlecenie firmom spedycyjnym dostarczającym zamówione towary oraz instytucjom finansowym dokonującym rozliczeń transakcji jedynie w takim zakresie, który wymagany jest do dostawy lub do rozliczenia.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje narzędzia analitycznego Google Analytics. Dostawcą aplikacji jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. „cookies“. Są to pliki zapisywane na komputerze umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Generowane przez cookies informacje na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest najpierw skracany przez Google dla obszaru Unii Europejskiej lub obszaru innych krajów sygnatariuszy traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy użytkowania przez użytkownika strony internetowej i opracowania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej można zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze; musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku może to spowodować ograniczenia w korzystaniu ze wszystkich funkcji strony internetowej. Można także uniemożliwić rejestrowanie i przesyłanie do Google danych wygenerowanych przez pliki cookies, dotyczących korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując w tym celu wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wykorzystanie Google Analytics to działanie w uzasadnionym interesie przedsiębiorstwa Kompernass w celu kreowania właściwego wizerunku firmy w Internecie, prowadzenia sklepu internetowego, zbierania danych statystycznych o liczbie odwiedzających stronę i jej wykorzystaniu. Przetwarzanie danych leżące w uzasadnionym wyżej interesie przedsiębiorstwa dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 S 1. nast. DS-GVO.

VI. POZOSTAŁE COOKIES

Strony internetowe wykorzystują w wielu miejscach tak zwane pliki cookies. Cookies nie stanowią zagrożenia dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki nim nasze oferty są bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczne i bezpieczne. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „cookies sesyjne”. Pliki te po zakończeniu przeglądania są automatycznie kasowane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania przez użytkownika. Zastosowane pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki danego użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie.

Użytkownik ma możliwość tak ustawić przeglądarkę, aby był on informowany o wykorzystaniu cookies i każdorazowo wyrażał zgodę na ich użycie, zezwalał na wykorzystanie cookies w poszczególnych przypadkach lub całkowicie wykluczył użycie cookies a oraz aby pliki cookies były kasowane podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Wykorzystanie plików cookies to działanie w uzasadnionym interesie przedsiębiorstwa Kompernass w celu kreowania właściwego wizerunku firmy w Internecie, prowadzenia sklepu internetowego, zbierania danych statystycznych o liczbie odwiedzających stronę i jej wykorzystaniu i kształtowania strony w taki sposób, aby jej przeglądanie było możliwie łatwe i przyjazne dla użytkownika. Przetwarzanie danych leżące w uzasadnionym wyżej interesie przedsiębiorstwa dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 S 1. nast. DS-GVO.

VII. SZYFROWANIE SSL

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH stosuje środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania poufności danych. Państwa dane osobowe są traktowane zawsze w sposób poufny. Szyfrowanie wrażliwych danych osobowych odbywa się z wykorzystaniem technologii SSL (Secure Sockets Layer). Jest to obecnie najpopularniejsza i najbezpieczniejsza metoda przesyłania danych w Internecie.

VIII. PRAWO DO INFORMACJI

Zgodnie z art. 15-21, niemieckiej ustawy DS-GVO użytkownik ma prawo do tego, aby w każdej chwili

 • zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe,
 • w przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika zażądać informacji o tych danych osobowych, jak również o celu ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności jeżeli ci odbiorcy znajdują się w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych, a także o planowanym okresie przechowywania danych osobowych względnie kryteriach ustalenia tego okresu,
 • do korekty zakresu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i udostępniania danych osobowych użytkownika,
 • w poszczególnych przypadkach sprzeciwić się przetwarzaniu danych.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych osobowych na adres datenschutz@kompernass.de.

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego w każdej chwili odpowiemy na Państwa pytania w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie pytań, których nie wyjaśnia niniejsza deklaracja lub w przypadku chęci uzyskania dokładniejszych informacji, prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: datenschutz@kompernass.de.

Ponadto użytkownikowi strony przysługuje również prawo do zaskarżenia przetwarzania jego danych osobowych do Krajowego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji dla Landu Nadrenia-Westfalia w Niemczech.

X. Możliwości kontaktu i Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO prawo do zażądania informacji o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, w zakresie w nim opisanym;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo do zażądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO prawo do zażądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, jeśli ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne
 • do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
 • do wypełnienia obowiązku prawnego;
 • ze względu na interes publiczny, lub
 • do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli
 • kwestionujesz poprawność danych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia;
 • nie potrzebujemy już tych danych, ale dane te są potrzebne Tobie do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • złożyłeś sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania na komputerze formacie, lub do zażądania przekazania ich innemu podmiotowi odpowiedzialnemu;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zazwyczaj możesz w tym celu zwrócić się do organu nadzorczego, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub pracy, lub dla siedziby naszego przedsiębiorstwa.
Wyświetlony
 • |