Julkaisutiedot

Vastuullinen taho Saksan sähköisiä tieto- ja viestintäpalveluja koskevan lain nojalla on

Kompernaß Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Yhteystiedot

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Toimitusjohtajat:
Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstraße 21, D-44867 Bochum
Puhelinnumero: +49(0)2327/3018-0
S-posti: info@kompernass.de

Rekisterituomioistuin, Bochumin käräjäoikeus
Rekisterinro: HRB 4598
Alv-numero: DE 154860061

Suunnittelu ja ohjelmointi

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum

Tekijänoikeus

Mikäli ei nimenomaisesti toisin ole mainittu, kaikki tämän verkkosivuston sisältöä ja ulkoasua koskevat oikeudet ovat verkkosivuston laatijalla.

Vastuuvapauslauseke

Verkkosivuston laatija ei ota minkäänlaista vastuuta tarjottujen sisältöjen täydellisyydestä, oikeellisuudesta tai ajanmukaisuudesta. Kaikkinainen vastuu on nimenomaisesti poissuljettu.

Alternativ för att lösa tvister enligt art. 14.1 i den tyska förordningen för biläggande av tvister online (ODR-VO) och § 36 i den tyska lagen för att lösa konsumenttvister (VSBG):

Den europeiska kommissionen driver en onlineplattform som kan användas för att lösa tvister på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i en process för att lösa tvister förrän ärendet gått till förlikning.

Viimeksi katsottu
  • |