Sopimuksen peruutusoikeus

Kuluttajan peruutusoikeus ja peruutusohje

(1) Jos olet kuluttaja, sinulla on etämyyntisopimuksissa yleisesti ottaen lakisääteinen peruutusoikeus, josta tarjoaja tiedottaa lakisääteisen mallin mukaan seuraavasti. Peruutusoikeuden poikkeuksista on säädetty kohdassa (2). Kohdassa (3) on peruutuslomakemalli.

Sopimuksen peruutusohje

Sopimuksen peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä ilman perusteluja.

Peruutusoikeuden määräaika, 14 päivää, alkaa siitä päivästä, jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyhtiö, on saanut tavaran omistukseensa. Jos tilauksen tavarat toimitetaan erillisinä toimituksina, peruutusoikeuden määräaika 14 päivää lasketaan siitä päivästä, jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyhtiö, on saanut viimeisen tavaran omistukseensa. Jos tavara toimitetaan osalähetyksissä, viimeisen osalähetyksen tai viimeisen tavaran vastaanottaminen on määräajan aloitusajankohta.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille yksiselitteisellä selvityksellä päätöksestäsi peruuttaa sopimus (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai faksilla).

Yhteydenotto-osoite:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Saksa
S-posti: info@kompernass.de
Puhelin: 02327/3018-0
Faksi: 02327/3018-100

Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta sen käyttäminen ei ole pakollista.

Peruutusoikeuden määräajan noudattamiseen riittää, että ilmoitus peruutusoikeuden käyttämisestä lähetetään ennen peruutusoikeuden määräajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on maksettava sinulle kaikki sinulta saadut maksut toimituskuluineen (lukuun ottamatta lisäkuluja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että olet valinnut muun toimitustavan kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun olemme saaneet sinulta tiedon tämän sopimuksen peruuttamisesta. Takaisinmaksussa käytämme sitä maksutapaa, jota olet käyttänyt tilauksen maksamisessa, ellemme nimenomaisesti ole sopineet kanssasi jotain muuta. Missään tapauksessa sinulle ei koidu takaisinmaksusta kustannuksia. Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteet tavaroiden takaisin lähettämisestä, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Sinun on lähetettävä tai tuotava tavarat välittömästi takaisin ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, kun olet antanut meille tiedon tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaika ei ylity, jos lähetät tavarat ennen 14 päivän määräajan umpeutumista.

Sinä vastaat tavaroiden takaisin lähettämisestä koituvista välittömistä kustannuksista. Sinun on korvattava tavaroille aiheutuva mahdollinen arvonmenetys vain siinä tapauksessa, että arvonmenetys ei johdu tavaroiden koostumuksen, ominaisuuksien ja toimintatavan välttämättömästä tarkastuksesta.

~ Sopimuksen peruutusohjeen loppu ~

(2) Tämä peruutusoikeus ei koske etämyyntisopimuksissa toimitusta varten sinetöityjä tavaroita, jotka terveydensuojelu- tai hygieniasyistä eivät sovellu palautukseen, jos niiden sinetti on toimituksen jälkeen poistettu.

(3) Peruutuslomakemalli

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä sopimus ja lähetä se takaisin.)

Vastaanottaja
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Saksa

S-posti: info@kompernass.de
Faksi: 02327/3018-100

Täten peruutan/peruutamme (*) solmimani/solmimamme (*) sopimuksen seuraavien tavaroiden ostosta (*) / seuraavien palvelujen tarjoamisesta (*)
Tilattu (*)/ vastaanotettu (*)
Kuluttajan nimi / kuluttajien nimet
Kuluttajan osoite / kuluttajien osoitteet
Kuluttajan allekirjoitus / kuluttajien allekirjoitukset (vain paperimuotoisessa ilmoituksessa)
Päivämäärä (*)

Yliviivaa soveltumaton.

Viimeksi katsottu
  • |