Yleiset sopimusehdot

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH:n YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Soveltamisala, määritelmät

1.1 Verkkokauppaa pitää Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, BR Deutschland, (jäljempänä: ”Tarjoaja”). Kaikkiin verkkokaupassamme tarjottuja tavaroita, niihin kuuluvia lisävarusteita ja kulutusmateriaaleja (jäljempänä yhdessä ”Tavarat”) koskeviin tilauksiin, toimituksiin ja sopimuksiin tarjoajan ja asiakkaan välillä pätevät yksinomaan seuraavat yleiset sopimusehdot.

1.2 Verkkokaupassamme tarjotut tavarat on tarkoitettu yksinomaan kuluttajille Saksan siviililain 13 pykälän mukaan (jäljempänä: ”Asiakas”). Tavaroita myydään ainoastaan yksityiskäyttöön. Tavaroiden jälleenmyynti liiketoimintatarkoituksessa on kielletty.

1.3 Jos hankittuja tavaroita jälleenmyydään ammattimaisessa ja kaupallisessa tarkoituksessa ilman tarjoajalta ennakkoon saatua lupaa, ostaja on velvollinen maksamaan meille harkintamme mukaisen sopimussakon tai riita-asiassa toimivaltaisen tuomioistuimen määräämän sopimussakon kutakin sopimusrikkomustapausta kohti.

1.4 Tavaroita luovutetaan vain kotitalouksien tarpeisiin tyypillisinä määrinä, mikäli tuotekuvauksessa ei muuta ole ilmoitettu.

2. Sopimuksen voimaantulo

2.1 Tavaroiden tarjoaminen verkkokaupassa ei vielä muodosta tarjousta sopimuksen tekemisestä. Voit valita tarjoajan valikoimasta tavaroita ja siirtää niitä ”Ostoskori”-painikkeella niin kutsuttuun sähköiseen ostoskoriin. Tekemällä tilauksen (”Maksa tilaus”) annat meille tarjouksen sopimuksen tekemisestä. Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi milloin tahansa muuttaa tai katsella tietoja ja siten huomata ja korjata mahdolliset virheet. Tarjouksen tekeminen sopimuksesta ja sen lähettäminen on kuitenkin mahdollista vain, jos olet hyväksynyt nämä sopimusehdot ja niiden soveltamisen tilauksessasi rastittamalla ruudun, jonka vieressä lukee ”Olen hyväksynyt ja ymmärtänyt yleiset sopimusehdot.”

2.2 Saat sen jälkeen viestin, joka vahvistaa tilauksen vastaanoton ja sisältää tilauksen yksityiskohdat (tilausvahvistus). Tämän viestin tarkoituksena on lähinnä tiedottaa tilauksen vastaanottamisesta ja vahvistaa tilauksen sisältö. Se ei vielä ole tarjoajan antama toimeksiantovahvistus. Ostosopimus tulee voimaan vasta, kun lähetämme sinulle laskun. Laskun lähettäminen on meidän puoleltamme merkki tarjouksen hyväksymisestä ja siten toimeksiantovahvistuksemme. Tuote lähetetään laskun maksamisen jälkeen. Vahvistamme tuotteen lähettämisen erillisellä viestillä (lähetysvahvistus). Kuluttajana sinulla on peruutusoikeus jäljempänä olevan peruutusohjeen mukaisesti (näiden yleisten sopimusehtojen artikla 11).

3. Sopimustekstin tallentaminen

Tarjoaja tallentaa sopimustekstin ja tilaustiedot, mutta ne eivät kuitenkaan turvallisuussyistä ole pysyvästi saatavilla verkossa. Tilauksen vastaanottovahvistus ja tilausvahvistus sisältävät kaikki olennaiset tilaustiedot sekä muun sopimustekstin. Sinulla on lisäksi tilausprosessin aikana mahdollisuus tulostaa tai tallentaa yleiset sopimusehdot ja kaikki syötetyt tiedot selaimen tulostus- tai tallennustoiminnon kautta.

4. Toimitus

(1) Mikäli ei toisin ole ilmoitettu, tavara toimitetaan tarjoajan toimipaikasta asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen postilähetyksenä. Mikäli kyseiselle tavaralle ei ole ilmoitettu muuta toimitusaikaa, toimitusaika Saksan sisällä voi olla maksimissaan viisi (5) arkipäivää toimeksiantovahvistuksesta ja täyden ostohinnan saapumisesta tarjoajan tilille. Saksan ulkopuolelle toimitettavien lähetysten, etenkin pakettien, toimitusaika on maksimissaan kymmenen (10) työpäivää. Mikäli valitsemasi tavara ei väliaikaisesti ole saatavilla, tarjoaja ilmoittaa siitä sinulle heti tilausvahvistuksessa. Mikäli tavaran toimittaminen ei ole pidemmällä aikavälillä mahdollista, tarjoaja hylkää tilauksen, eikä laskua lähetetä. Sopimus ei tällöin astu voimaan.

(2) Verkkosivuston http://www.kompernass.com verkkokaupassa tehdyt tilaukset voidaan tällä hetkellä toimittaa vain seuraaviin maihin:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tanska
 • Saksa
 • Suomi
 • Ranska (ei koske Ranskan merentakaisia departementteja)
 • Kreikka
 • Iso-Britannia
 • Irlanti
 • Italia
 • Kroatia
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Ruotsi
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Espanja (ei koske Kanariansaaria, Ceutaa ja Melillaa)
 • Tšekki
 • Unkari

Kyprokselle ja Maltalle ei tehdä toimituksia.

(3) Jos tavaroissa on saapuessaan selviä kuljetusvaurioita, reklamoi kyseisistä virheistä välittömästi kuljetusyhtiölle ja ota mahdollisimman nopeasti meihin yhteyttä: Sähköpostitse info@kompernass.de tai asiakaspalveluportaalimme kautta. Reklamaation tai yhteydenoton tekemättä jättämisellä ei ole mitään seurauksia lakisääteisiin virhevastuuoikeuksiisi. Autat meitä kuitenkin esittämään omat vaateemme kuljetusliikkeelle tai kuljetusvakuutusyhtiölle.

5. Hinnat ja lähetyskustannukset

(1) Kaikkiin hintoihin sisältyy kulloinkin voimassa oleva lainmukainen arvonlisävero.

(2) Kauppahinnan lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat toimitus- ja lähetyskustannukset, ja ne mainitaan tuotekuvauksissa erikseen.

(3) Saksan ulkopuolisissa toimituksissa hintaan saattaa yksittäistapauksissa tulla lisäksi veroja tai muita maksuja (esim. tullit). Tällaisia maksuja ei suoriteta tarjoajalle, vaan toimivaltaiselle tulli- tai veroviranomaiselle.

6. Maksutavat ja maksuviivästys

(1) Toimitettava tavara maksetaan ennakkomaksulla. Voit maksaa tilauksen pankkisiirrolla, PayPalin kautta tai luottokortilla (Visa, Master Card, Amex).

(2) Kauppahinta on maksettava 14 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

(3) Tarjoajalla on oikeus periä muistutusmaksuja jokaisen muistutuksen jälkeen: toisen muistutuksen jälkeen peritään 5,00 € (sis. alv), kolmannen muistutuksen jälkeen 10,00 € (sis. alv). Sinulla on oikeus todistaa puuttuva tai vähäinen vahinko. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin viivästyskorkoihin.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

(1) Tavaran omistusoikeus säilyy tarjoajalla, kunnes ostohinta kokonaisuudessaan on maksettu.

(2) Jos toimit sopimuksenvastaisesti, erityisesti jos maksu viivästyy, annat virheellisiä tietoja luottokelpoisuudestasi tai jos on haettu maksukyvyttömyysmenettelyä, tarjoajalla on – mahdollisesti määräajan jälkeen – oikeus peruuttaa sopimus ja vaatia tavara takaisin, ellei tavaraa vielä ole maksettu tai sitä ei ole maksettu kokonaan.

8. Panttioikeus

Asiakkaalla on panttioikeus vain, jos vastavaade perustuu samaan sopimussuhteeseen.

9. Virhevastuu, takuu

(1) Tarjoaja vastaa tavaran virheistä voimassa olevien lakimääräysten mukaan. Tämä ei vaikuta artiklassa 10 tarkoitettuun tarjoajan vastuuseen.

(2) Takuu on olemassa vain, jos se on nimenomaisesti annettu kyseisen tavaran toimeksiantovahvistuksessa.

10. Vastuu

(1) Tarjoaja vastaa rajoituksetta tekemistäsi vahingonkorvausvaatimuksista, jotka koskevat kuolemantapauksia, loukkaantumisia tai terveydentilan heikentymisiä taikka tahallisia tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvia olennaisten sopimusehtojen rikkomisia sekä muita vahinkoja, jotka johtuvat tarjoajan tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvista sopimusehtojen rikkomisista. Tämä pätee myös, jos edellä mainittujen rikkomusten tekijä on tarjoajan laillinen edustaja tai sopimuksen täytäntöönpanoon osallistuva taho. Olennaisia sopimusvelvollisuuksia ovat tekijät, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tarkoituksen täyttämiselle.

(2) Jos olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkominen johtuu huolimattomuudesta, tarjoaja vastaa vain sopimukselle tyypillisistä, ennakoitavista vahingoista, ellei kyse ole asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksista, jotka koskevat kuolemantuottamusta, loukkaantumista tai terveyshaittaa.

(3) Kohtien 1 ja 2 rajoitukset pätevät myös tarjoajan laillisiin edustajiin ja sopimuksen täytäntöönpanoon osallistuviin tahoihin, jos vaatimukset kohdistetaan suoraan näille.

(4) Tämä ei vaikuta tuotevastuulain määräyksiin.

(5) Kohtien 1 ja 2 takuurajoitukset eivät päde, mikäli tarjoaja on petollisesti jättänyt mainitsematta puutteesta tai myöntänyt takuun tietylle ominaisuudelle. Sama pätee, jos tarjoaja ja sinä olette tehneet sopimuksen jonkin tavaran koostumuksesta. Tämä edellyttää kuitenkin erillistä kirjallista sopimusta tarjoajan ja sinun välillä.

(6) Tarjoaja sanoutuu irti muusta vastuusta, tämä koskee myös seuraamusvahinkoja.

(7) Jos vaadit korvausta seuraamusvahingosta, joka on aiheutunut muulle irtaimelle esineelle kuin puutteelliselle tavaralle, olet velvollinen lähettämään tämän muun irtaimen esineen tarjoajalle vaurioiden tarkastusta varten. Tarjoajan suorittaman tarkastuksen jälkeen tarjoaja lähettää kyseessä olevan toisen irtaimen esineen omalla kustannuksellaan takaisin asiakkaalle.

11. Kuluttajan peruutusoikeus ja peruutusohje

(1) Jos olet kuluttaja, sinulla on etämyyntisopimuksissa yleisesti ottaen lakisääteinen peruutusoikeus, josta tarjoaja tiedottaa lakisääteisen mallin mukaan seuraavasti. Peruutusoikeuden poikkeuksista on säädetty kohdassa (2). Kohdassa (3) on peruutuslomakemalli.

Sopimuksen peruutusohje

Sopimuksen peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä ilman perusteluja.

Peruutusoikeuden määräaika, 14 päivää, alkaa siitä päivästä, jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyhtiö, on saanut tavaran omistukseensa. Jos tilauksen tavarat toimitetaan erillisinä toimituksina, peruutusoikeuden määräaika 14 päivää lasketaan siitä päivästä, jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyhtiö, on saanut viimeisen tavaran omistukseensa. Jos tavara toimitetaan osalähetyksissä, viimeisen osalähetyksen tai viimeisen tavaran vastaanottaminen on määräajan aloitusajankohta.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille yksiselitteisellä selvityksellä päätöksestäsi peruuttaa sopimus (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai faksilla).

Yhteydenotto-osoite:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Saksa
S-posti: info@kompernass.de
Puhelin: 02327/3018-0
Faksi: 02327/3018-100

Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta sen käyttäminen ei ole pakollista.

Peruutusoikeuden määräajan noudattamiseen riittää, että ilmoitus peruutusoikeuden käyttämisestä lähetetään ennen peruutusoikeuden määräajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on maksettava sinulle kaikki sinulta saadut maksut toimituskuluineen (lukuun ottamatta lisäkuluja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että olet valinnut muun toimitustavan kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun olemme saaneet sinulta tiedon tämän sopimuksen peruuttamisesta. Takaisinmaksussa käytämme sitä maksutapaa, jota olet käyttänyt tilauksen maksamisessa, ellemme nimenomaisesti ole sopineet kanssasi jotain muuta. Missään tapauksessa sinulle ei koidu takaisinmaksusta kustannuksia. Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteet tavaroiden takaisin lähettämisestä, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Sinun on lähetettävä tai tuotava tavarat välittömästi takaisin ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, kun olet antanut meille tiedon tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaika ei ylity, jos lähetät tavarat ennen 14 päivän määräajan umpeutumista.

Sinä vastaat tavaroiden takaisin lähettämisestä koituvista välittömistä kustannuksista. Sinun on korvattava tavaroille aiheutuva mahdollinen arvonmenetys vain siinä tapauksessa, että arvonmenetys ei johdu tavaroiden koostumuksen, ominaisuuksien ja toimintatavan välttämättömästä tarkastuksesta.

~ Sopimuksen peruutusohjeen loppu ~

(2) Tämä peruutusoikeus ei koske etämyyntisopimuksissa toimitusta varten sinetöityjä tavaroita, jotka terveydensuojelu- tai hygieniasyistä eivät sovellu palautukseen, jos niiden sinetti on toimituksen jälkeen poistettu.

(3) Peruutuslomakemalli

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä sopimus ja lähetä se takaisin.)

Vastaanottaja
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Saksa

S-posti: info@kompernass.de
Faksi: 02327/3018-100

Täten peruutan/peruutamme (*) solmimani/solmimamme (*) sopimuksen seuraavien tavaroiden ostosta (*) / seuraavien palvelujen tarjoamisesta (*)
Tilattu (*)/ vastaanotettu (*)
Kuluttajan nimi / kuluttajien nimet
Kuluttajan osoite / kuluttajien osoitteet
Kuluttajan allekirjoitus / kuluttajien allekirjoitukset (vain paperimuotoisessa ilmoituksessa)
Päivämäärä (*)

Yliviivaa soveltumaton.

12. Tietojen käsittelyä koskevia huomautuksia

Tietosuojaa koskevia tietoja löydät otsikon ”Datenschutz” alta verkkosivustolla www.kompernass.com.

13. Sovellettava oikeus

Sopimukseen sovelletaan Saksan lakeja. Bochumin tuomioistuimilla ei ole yksinomaista toimivaltaa. Tämä tarkoittaa, että voit esittää näihin myyntiehtoihin liittyviä vaatimuksia, jotka liittyvät kuluttajansuojamääräyksiin, valinnaisesti joko Bochumissa/Saksassa tai siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa asut. Jos olet kuluttaja, jonka vakinainen asuinpaikka on EU:ssa, sinulla on myös asuinvaltiosi yleisesti pätevien lakien suoja.

14. Loppuehdot

Mikäli jokin näiden yleisten sopimusehtojen ehto ei ole voimassa, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon.

- YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN LOPPU-

OHJEITA PARISTOJEN HÄVITTÄMISEEN

Myydessämme laitteita, joiden toimitukseen sisältyy paristoja tai akkuja – jäljempänä paristot – meillä on velvollisuus huomauttaa seuraavaa: Loppukäyttäjänä lakisääteisiin velvollisuuksiisi kuuluu käytettyjen paristojen palauttaminen. Voit palauttaa käytetyt paristot, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet valikoimaamme, maksuttomasti toimitusosoitteeseemme. Paristoissa olevien symbolien merkitykset ovat: Yliviivattu roskakori tarkoittaa, ettei paristoa saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Roskakorisymbolin lähellä on haitallisen aineen kemiallinen merkki. ”Cd” tarkoittaa, että pariston sisältämän kadmiumin massaprosentti on yli 0,002. ”Pb” tarkoittaa, että pariston sisältämän lyijyn massaprosessi on yli 0,004. ”Hg” tarkoittaa, että pariston sisältämän elohopean massaprosessi on yli 0,0005.

Viimeksi katsottu
 • |