Colofon

Verantwoordelijk in de zin van de Duitse telemediawet (TMG)

Kompernaß Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Contactgegevens

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Directeur général:
Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstraße 21, D-44867 Bochum
Telefoon-nr.: +49 (0) 2327 3018 -0
E-Mail: info@kompernass.de

RCS Tribunal d'instance de Bochum
Numéro d'enregistrement : HRB 4598
N° de TVA intra : DE 154860061

Concept, vormgeving en programmering

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum

Auteursrecht

Voorzover niet expliciet anders aangegeven, rusten alle rechten op de vormgeving en de inhoud van deze internet-presentatie bij de auteur.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De auteur aanvaardt geen enkele garantie voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Iedere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie heeft een platform voor het online oplossen van geschillen in het leven geroepen. U vindt het onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie.

Laatst bekeken
  • |